Jubileusz profesora Wiesława M. Grudzewskiego

W bieżącym roku prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski obchodzi osiemdziesięciolecie oraz sześćdziesięciolecie pracy zawodowej i naukowej. 

Jubileusz ten środowisko naukowe uczciło dedykowaną Jubilatowi dwudniową międzynarodową konferencją „Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie” zorganizowaną w Szkole Głównej Handlowej z udziałem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wzięli w niej udział niemal w komplecie członkowie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz liczni współpracownicy Profesora z obu wymienionych uczelni.

Specjalny panel poświęcony Jubilatowi poprowadził jeden z wychowanków prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski z University of Central Florida, a pozostałe panele wychowankowie i współpracownicy: prof. dr hab. Andrzej Koźminski (dawniej Uniwersytet Warszawski, a obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr hab. Andrzej Herman (Szkoła Główna Handlowa), dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej), prof. dr hab. Irena Hejduk (Szkoła Główna Handlowa i równocześnie Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

Profesor odbył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1964 roku w Akademii Ekonomicznej w zakresie nauk o zarządzaniu; tytuł profesora nauk technicznych w 1976 roku, tytuł profesora zwyczajnego organizacji i kierowania w 1986 roku. Profesor jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk od 2002 roku, honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członkiem prezydium Komitetu „Polska 2000 Plus”, członkiem rad naukowych: Instytutu Badań Systemowych PAN oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem rzeczywistym Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu od 2002 roku, doktorem honoris causa Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu w Ługańsku, wiceprzewodniczącym Kapituły Medalu im. Tadeusz Kotarbińskiego, członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, w którym w przeszłości przewodniczył oddziałowi we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Był przez trzy kadencje członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, redaktorem naczelnym czasopisma „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” i członkiem redakcji „Human Factors and Ergonomics in Manufacturing”. Wielokrotnie otrzymywał nagrody ministerialne oraz rektorów Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

Karierę zawodową profesor zaczynał od „terminowania” w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, gdzie potem w latach 1972-78 był dziekanem (w tym czasie doszło do przekształcenia w Wydział Informatyki i Zarządzania). Chętnie wspomina okres współpracy ze słynnym matematykiem Hugo Steinhausem, na którego czwartkowe seminaria miał szczęście i zaszczyt uczęszczać. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie równolegle pracował w Polskiej Akademii Nauk, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz w Politechnice Warszawskiej (kolejno na Wydziałach Inżynierii Produkcji oraz Zarządzania).

Profesor w swej karierze podejmował szereg zagadnień naukowych W pierwszym okresie zajmowało go zwłaszcza modelowanie z zakresu badań operacyjnych, a ostatnio zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych; w międzyczasie zajmował się również: zarządzaniem wiedzą; zarządzaniem technologiami; e-learningiem w zakresie procesu podejmowania decyzji; rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. W różnych okresach wykładał w: California State University, Business School Fresno; Pacific Seattle University, Robert Morris University, Central University of Florida, International University of Catalonia. Wypromował 47 doktorów nauk, w tym 3 zagranicznych.

Tylko w ostatnich latach opublikował ze swymi współpracownikami następujące pozycje: „Przedsiębiorczość akademicka w Polsce”, „Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwa przyszłości”, „Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie”, „Zarządzanie technologiami”, „Trust Management in Virtual Work Environment: A Human Factors Perspective”, „Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych”, „Metody projektowania systemów zarządzania”, „Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach”, „Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna”, „Przedsiębiorstwo wirtualne”, „Projektowanie systemów zarządzania”.

Życzymy pomyślności Panu Profesorowi!

Czytelnikom polecamy wspomnienia Profesora, będące rozdziałem księgi jubileuszowej 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

  

Zachęcamy Czytelników Biuletynu Politechniki Warszawskiej do współtworzenia działu „Tradycja”. Prosimy Państwa o przesyłanie propozycji zasłużonych naukowców Politechniki Warszawskiej na adres bpw@rekt.pw.edu.pl.