Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Jubileusz profesora Wiesława M. Grudzewskiego

Jubileusz profesora Wiesława M. Grudzewskiego

W bieżącym roku prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski obchodzi osiemdziesięciolecie oraz sześćdziesięciolecie pracy zawodowej i naukowej. 

Jubileusz ten środowisko naukowe uczciło dedykowaną Jubilatowi dwudniową międzynarodową konferencją „Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie” zorganizowaną w Szkole Głównej Handlowej z udziałem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wzięli w niej udział niemal w komplecie członkowie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz liczni współpracownicy Profesora z obu wymienionych uczelni.

Specjalny panel poświęcony Jubilatowi poprowadził jeden z wychowanków prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski z University of Central Florida, a pozostałe panele wychowankowie i współpracownicy: prof. dr hab. Andrzej Koźminski (dawniej Uniwersytet Warszawski, a obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr hab. Andrzej Herman (Szkoła Główna Handlowa), dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej), prof. dr hab. Irena Hejduk (Szkoła Główna Handlowa i równocześnie Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

Profesor odbył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1964 roku w Akademii Ekonomicznej w zakresie nauk o zarządzaniu; tytuł profesora nauk technicznych w 1976 roku, tytuł profesora zwyczajnego organizacji i kierowania w 1986 roku. Profesor jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk od 2002 roku, honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członkiem prezydium Komitetu „Polska 2000 Plus”, członkiem rad naukowych: Instytutu Badań Systemowych PAN oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem rzeczywistym Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu od 2002 roku, doktorem honoris causa Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu w Ługańsku, wiceprzewodniczącym Kapituły Medalu im. Tadeusz Kotarbińskiego, członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, w którym w przeszłości przewodniczył oddziałowi we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Był przez trzy kadencje członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, redaktorem naczelnym czasopisma „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” i członkiem redakcji „Human Factors and Ergonomics in Manufacturing”. Wielokrotnie otrzymywał nagrody ministerialne oraz rektorów Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

Karierę zawodową profesor zaczynał od „terminowania” w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, gdzie potem w latach 1972-78 był dziekanem (w tym czasie doszło do przekształcenia w Wydział Informatyki i Zarządzania). Chętnie wspomina okres współpracy ze słynnym matematykiem Hugo Steinhausem, na którego czwartkowe seminaria miał szczęście i zaszczyt uczęszczać. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie równolegle pracował w Polskiej Akademii Nauk, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz w Politechnice Warszawskiej (kolejno na Wydziałach Inżynierii Produkcji oraz Zarządzania).

Profesor w swej karierze podejmował szereg zagadnień naukowych W pierwszym okresie zajmowało go zwłaszcza modelowanie z zakresu badań operacyjnych, a ostatnio zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych; w międzyczasie zajmował się również: zarządzaniem wiedzą; zarządzaniem technologiami; e-learningiem w zakresie procesu podejmowania decyzji; rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. W różnych okresach wykładał w: California State University, Business School Fresno; Pacific Seattle University, Robert Morris University, Central University of Florida, International University of Catalonia. Wypromował 47 doktorów nauk, w tym 3 zagranicznych.

Tylko w ostatnich latach opublikował ze swymi współpracownikami następujące pozycje: „Przedsiębiorczość akademicka w Polsce”, „Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwa przyszłości”, „Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie”, „Zarządzanie technologiami”, „Trust Management in Virtual Work Environment: A Human Factors Perspective”, „Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych”, „Metody projektowania systemów zarządzania”, „Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach”, „Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna”, „Przedsiębiorstwo wirtualne”, „Projektowanie systemów zarządzania”.

Życzymy pomyślności Panu Profesorowi!

Czytelnikom polecamy wspomnienia Profesora, będące rozdziałem księgi jubileuszowej 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

  

Zachęcamy Czytelników Biuletynu Politechniki Warszawskiej do współtworzenia działu „Tradycja”. Prosimy Państwa o przesyłanie propozycji zasłużonych naukowców Politechniki Warszawskiej na adres bpw@rekt.pw.edu.pl.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW