Kartka z kalendarza: 1 kwietnia 1942 r.

Ze zbiorów Muzeum PW

W dzisiejszej "Kartce z kalendarza" opisujemy wydarzenie związane z Politechniką Warszawską sprzed 72 lat.

W miejsce rozwiązanej Politechniki Warszawskiej utworzono Państwową Wyższą Szkołę Techniczną (PWST), która funkcjonowała do 1945 roku. Jej dyrektorem został Niemiec, prof. Albert Güttinger. W szkole funkcjonowały następujące wydziały: Budownictwa, Budowy Maszyn, Elektryczny, Chemii Technicznej oraz Mierniczy. Studia rozpoczęło ponad 1500 słuchaczy.

Jednocześnie rozwiązano zarząd Politechniki Warszawskiej. Prof. Kazimierz Drewnowski został zastępcą dyrektora PWST.

Oprócz oficjalnej działalności PWST prowadziła także działalność konspiracyjną. Na tajnych kompletach studenci odrabiali ćwiczenia i zdawali egzaminy, uzupełniając w ten sposób wiadomości konieczne do otrzymania dyplomu. W czasie okupacji dzięki konspiracyjnym studiom 186 studentów uzyskało dyplomy inżynierskie.