Kartka z kalendarza: 11 marca 1825 r.

Ze zbiorów Muzeum PW

Przybliżamy wydarzenie związane z Politechniką Warszawską, które miało miejsce 189 lat temu.

Na mocy rozporządzenia Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (KWRiOP) powołano Radę Politechniczną. Jej zadaniem było kierowanie pracami nad utworzeniem Instytutu Politechnicznego.

W skład rady weszli: J.K. Szaniawski, Józef Lipiński (radca KWRiOP), Andrzej Zamoyski (asesor Komisji Spraw Wewnętrznych i Policji), Ksawery Christiani (dyrektor generalny Dróg i Mostów), Józef Skrodzki, Adam Kitajewski, Onufry Lewocki, Jan Kanty Krzyżanowski, Jan Mille (z ramienia Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych), Wincenty Niepokojczycki (urzędnik cenzury wraz z dwoma urzędnikami), sekretarz Dyonizy Lanckoroński i adiunkt Tymoteusz Lipiński. Przewodniczącym rady został Stanisław Staszic.