Kartka z kalendarza: 13 lutego 1916 r.

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym przybliżamy historyczne wydarzenia związane z Politechniką Warszawską. Tym razem przenosimy się 98 lat wstecz. 

W dniu 13 lutego 1916 roku odbyły się uroczystości otwarcia pierwszego domu akademickiego w budynku ofiarowanym uczelni przez Komitet Obywatelski m. Warszawy przy ul. Polnej 50.

Obecnie w budynku tym swoją siedzibę ma m.in. Oficyna Wydawnicza PW, mieści się w nim również Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Dział ds. Studiów