Kartka z kalendarza: 7 marca 1940 r.

Ze zbiorów Muzeum PW

Dziś opisujemy wydarzenie dotyczące Politechniki Warszawskiej sprzed 74 lat. 

W dniu 7 marca 1940 roku Wydział Szkolnictwa wydał zezwolenie na wykonywanie przez dawnych studentów Politechniki Warszawskiej prac dyplomowych i składanie egzaminów dyplomowych do 30 kwietnia 1940 r.

Spośród 239 zgłoszonych dyplomantów 19 uzyskało w kwietniu tego roku dyplomy inżynierów.