Kartka z kalendarza: Kwiecień-maj 1917 r.

Ze zbiorów Muzeum PW.

W naszym cyklu przedstawiamy kolejne wydarzenie związane z działalnością Politechniki Warszawskiej w przeszłości. Tym razem przenosimy się o 97 lat wstecz. 

Wzrasta napięcie antyniemieckie w środowisku akademickim. Organizowane są akcje studenckie, które zakłócają normalny tok studiów i przyczyniają się do przekazania przez okupantów zarządu szkolnictwa w polskie ręce.

Młodzież akademicka zorganizowała strajk, wysuwając hasła bojkotu pozostającej w rękach Niemców kwestury, niemieckich profesorów oraz nieuznawania urzędu kuratora i niemieckiego prorektora Politechniki Warszawskiej prof. Juliana von Brauna, jako symboli zależności od okupanta.