Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Laureaci Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2018

Laureaci Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2018

W ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej, 15 listopada 2018 roku, podczas uroczystej gali wręczono dyplomy Złotej Księgi absolwentom Politechniki Warszawskiej.

Dyplomy i Statuetki Złotej Księgi wręczane są raz w roku absolwentom Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne. Księga ustanowiona została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Pierwszy wpis odbył się w 2009 roku podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Tegorocznymi laureatami Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej zostali:

  • Mgr inż. Jan Bogdan Gawęcki, kapitan żeglugi powietrznej, pilot doświadczalny I klasy,absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa oraz Wydziału Mechaniki Precyzyjnej PW w specjalności Automatyka Mechaniczna. Od 1952 roku był pilotem szybowcowym w Aeroklubie Poznańskim i Aeroklubie Warszawskim. Jest zdobywcą odznak szybowcowych: srebrnej, złotej i złotej z trzema diamentami. W czasie pracy w charakterze pilota doświadczalnego oblatywał kilkadziesiąt typów szybowców i motoszybowców. Pracował m.in. w PLL Lot w charakterze pilota liniowego na samolotach TU-134 oraz Boeing 767. W roku 1981 został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi za zapobieżenie  katastrofie po zderzeniu samolotu Tu-134 z ptakami po starcie w Stambule. Działał w stowarzyszeniu pilotów komunikacyjnych POLALPA oraz IFALPA i był wiceprzewodniczącym europejskim IFALPY. Był międzynarodowym sędzią FAI akrobacji lotniczej oraz rzeczoznawcą w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Klubu Pilotów Doświadczalnych.
  • Doktor nauk technicznych Maciej Lasek, absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 1986 roku zdobył Srebrną Odznakę Szybowcową i uzyskał licencję pilota samolotowego turystycznego, w roku 1989 uzyskał uprawnienia instruktora szybowcowego II klasy, a następnie w roku 1999  uprawnienia szybowcowego pilota doświadczalnego II klasy. W 2002 roku, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej. W roku 2002 rozpoczął pracę w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Prowadził badania 150 wypadków i incydentów lotniczych i wnioski z tych badań niewątpliwie ponoszą na wyższy poziom bezpieczeństwo lotów. Od 2011 roku zatrudniony jest na stałe jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi wykłady z zakresu badania wypadków lotniczych oraz mechaniki lotu. Jest autorem bądź współautorem 60 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych wydawnictwach.
  • Mgr inż. Zbigniew Nowosielski, absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej.  Od 1981 roku jest współwłaścicielem i dyrektorem technicznym Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota w Warszawie Radości. Współpracował z trzema wydziałami Politechniki Warszawskiej (SiMR, Elektrycznym i Transportu). W roku 2014 Zbigniew Nowosielski otrzymał Medal za Zasługi dla Wydziału SiMR. Jest założycielem Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej. Harcmistrz Zbigniew Nowosielski za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP. Odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi dla ZKRP i BWP, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalami: „Pro Memoria”, „Pro Patria”, Złotym Krzyżem Zasługi RP w 2015 roku.
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym PW. Wszystkie szczeble karier akademickiej przeszedł pracując na Politechnice Warszawskiej w Filii w Płocku i zdobywając kolejne tytuły naukowe: 1983 rok - stopień doktora nauk technicznych, 1993 rok - stopień naukowy doktora habilitowanego, 2001 rok - tytuł profesora, 2005 rok - tytuł profesora zwyczajnego na Politechnice Warszawskiej. Był prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w kadencji 1996-1999 oraz dziekanem Wydziału i prorektorem Politechnik Warszawskiej ds. Filii w Płocku w latach 1999-2005 oraz 2012-2016. Został wybrany dziekanem i prorektorem na kadencję 2016-2020. Od 1999 roku jest nieprzerwanie członkiem Senatu. W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z jednostkami zagranicznymi i krajowymi, a zwłaszcza ze środowiskiem przemysłu.  Odznaczony Medalem im. I. Łukasiewicza za osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe dla przemysłu petrochemicznego, Honorowym Złotym Medalem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira, Krzyżem Oficerskim Merite de L’Invention od Króla Belgii za osiągnięcia wynalazcze i wdrożeniowe, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za osiągnięcia na rzecz nauki, wynalazczości i innowacyjności.        

O oprawę artystyczną gali wręczania dyplomów Złotej Księgi zadbał Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria z gali Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2018

Źródło: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW