Laureaci Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2019

W ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej, 15 listopada 2019 roku, podczas uroczystej gali wręczono dyplomy Złotej Księgi absolwentom Politechniki Warszawskiej. Jednym z laureatów został Jacek Gmoch, znany polski piłkarz, trener, komentator i działacz sportowy.

Dyplomy i Statuetki Złotej Księgi wręczane są raz w roku absolwentom Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne. Księga ustanowiona została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Pierwszy wpis odbył się w 2009 roku podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Tegorocznymi laureatami Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej zostali:

  • Dr inż. Tadeusz Diem, Urzędnik Służby Cywilnej kl. A. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Podjął pracę naukową i dydaktyczną na uczelni. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Był inicjatorem powstawania „Solidarności” w Politechnice Warszawskiej. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-1991 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana K.Bieleckiego. W roku 1992 objął funkcję ambasadora RP w Kanadzie, którą sprawował do 1997 roku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję ambasadora RP w Belgradzie. Obecnie jest doradcą Rektora Politechniki Warszawskiej ds. programów obronnych, współtwórcą interdyscyplinarnego studium doktoranckiego technologii rakietowych. W 1991 roku otrzymał Krzyż Oficerski Narodowego Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej. W 2011 został odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
  • Mgr inż. Jacek Gmoch, polski piłkarz, trener drużyn polskich i zagranicznych, selekcjoner, komentator, dziennikarz, działacz sportowy i społeczny. Na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej uzyskał tytuł magistra inżyniera komunikacji ze specjalizacją budowy dróg, mostów i lotnisk. W latach 1975-1979 był stypendystą-doktorantem Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji Copernicus Society of America na University State of Pennsylvania, w Drexel College oraz w Norges Geotekniske Institutt w Oslo. Praca naukowa Jacka Gmocha została z czasem całkowicie zdominowana przez rozwijającą się równolegle pasję sportową. Był zawodnikiem najpierw Znicza Pruszków, później Legii Warszawa i 32-krotnym reprezentantem Polski. Po zakończeniu czynnej kariery piłkarskiej w 1968 roku rozpoczął pracę jako trener. Jako zawodnik i trener rozegrał ponad 300 meczów zdobył mistrzostwo kraju i trzy Puchary Polski. Uzyskana wiedza pozwoliła mu na tworzenie od 1971 rok pierwszego w Polsce i na świecie banku informacji piłkarskiej na podstawie zobiektywizowanego naukowo materiału z obserwacji meczów. Twórcza współpraca z trenerem Kazimierzem Górskim w przygotowaniu polskiej reprezentacji piłkarskiej pozwoliła zdobyć w 1972 roku złoty medal olimpijski, a w 1974 roku III miejsce na Mistrzostwach Świata w Monachium. W 1974 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wyniki sportowe. Uhonorowany również tytułem Trenera Dziesięciolecia 1980-1989 w Grecji. W 2005 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za rozwijanie współpracy polsko-greckiej i działalność polonijną. Jest honorowym obywatelem Grecji. 
  • Prof. dr hab. inż. lotniczy Robert Stefan Rowiński, absolwent Wydziału Lotniczego Szkoły Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Po ukończeniu studiów magisterskich zostaje skierowany do Instytutu Lotnictwa i zatrudniony w Zakładzie Aerodynamiki. Prowadzi badania w tunelu naddźwiękowym. W związku z powołaniem w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszynie, Międzywydziałowego Instytutu Agrolotnictwa zostaje powołany na stanowisko Dyrektor Instytutu. W trakcie tej działalności i po jej zakończeniu, pracował na Wydziale Mechanicznym, będąc tam przez trzy lata Prodziekanem ds. Studenckich i przez dwie kadencje Dziekanem tego Wydziału. W swojej działalności prowadził 25 tematów badawczych. W dorobku posiada 174-ogólnych publikacji, w tym 14-opracowań zwartych, 7-patentów i wzorów użytkowych. Promował sześciu doktorantów. Po habilitacji i przedłożonym dorobku naukowym, Wydział MEiL wystąpił dla niego o tytuł profesora, który otrzymał w 1997 r. Obecnie jest zatrudniony w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW). Posiada: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę SIMP, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Lotnictwa Sportowego”, dwukrotnie odbierał najwyższe wyróżnienie lotnicze „Błękitne Skrzydła”. 
  • Mgr inż. Adam Sitnik, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Instytucie Radiotechniki i Telewizji w 1966 roku oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w SGPiS. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 roku w Zakładach Unitra Lamina. Był konstruktorem urządzeń pomiarowych dla lamp nadawczych i mikrofalowych oraz elementów półprzewodnikowych dużej mocy. Pracował nad zastosowaniem diod i tyrystorów dużej mocy, czemu poświęcił szereg opracowań. Posiada kilka patentów z zakresu technik półprzewodników. W 1992 roku założył własną firmę DACPOL, która jako spółka z o.o. zajmuje się dystrybucją podzespołów elektroniki dużej mocy, a z czasem również produkcją i serwisowaniem urządzeń pomiarowych i technologicznych. Firma zatrudnia obecnie 120 osób, w tym 70 inżynierów i techników, z których ponad połowa to absolwenci Politechniki Warszawskiej. Firma eksportuje myśl techniczną i urządzenia do kilkunastu krajów Europy oraz do USA i Japonii, posiada przedstawicielstwa w kilku krajach jak Rosja, Ukraina, Litwa. Adam Sitnik jest aktywny w różnych akcjach charytatywnych. Jest fundatorem stypendiów w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II dla studentów uczelni technicznych polskich i zagranicznych.

Podczas uroczystości wręczono Stypendia Fundacji Politechniki Warszawskiej z Funduszu Haliny i Adama Stepkowskich.

O oprawę artystyczną gali wręczania dyplomów Złotej Księgi zadbał Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria z gali Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2019

Źródło: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej
Zdjęcia: Marta Wereska/Biuletyn PW