Na PW można oglądać wystawę o Marcu 1968

W Muzeum Politechniki Warszawskiej i online prezentujemy zdjęcia i dokumenty dotyczące wydarzeń z Marca 1968. Po raz pierwszy można zobaczyć plakaty i fragmenty czasopism sprzed 54 lat, odnalezione w czerwcu 2021 podczas prac remontowych w Gmachu Głównym PW.

Społeczność akademicka naszej Uczelni odegrała znaczącą rolę w wydarzeniach Marca 1968. 9 marca 1968 r. na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odnośnie wydarzeń na Uniwersytecie.

Wydarzenia miały charakter spontaniczny, były autentycznym zrywem wolnościowym młodzieży akademickiej, protestem przeciwko postępującym ograniczeniom wolności obywatelskich.

Plakaty i czasopisma z marca 1968 znaleziono w sali 213 w Gmachu Głównym, fot. Muzeum PW

Wystawa „Marzec 1968” jest dostępna w sali ekspozycyjnej Muzeum PW (Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1, poziom 0) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30 oraz na stronie internetowej Muzeum

Źródło i zdjęcie: Muzeum Politechniki Warszawskiej