Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2016 r. po raz szósty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji środowiska akademickie złożyły kwiaty pod murem więzienia przy ul. Rakowieckiej, gdzie odbył się Apel Pamięci Korporantów Niezłomnych.

65 lat temu rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podziemnej organizacji niepodległościowej powstałej w 1945 r. Od 2011 r. 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Fotogaleria wydarzenia

Tego dnia przy tablicy pamiątkowej na murze aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej 37 odbywa się coroczny Apel Pamięci Korporantów Niezłomnych. Środowiska akademickie reprezentowane przez poczty sztandarowe oddają hołd bohaterom polskiego podziemia niepodległościowego, wywodzącym się ze środowisk akademickich, którzy polegli stawiając opór niemieckim i sowieckim okupantom.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW w asyście Adama Olesińskiego, Przewodniczącego SSPW oraz Jana Sławka, Przewodniczącego Komisji Socjalnej SSPW składa wieniec pod murem więzienia przy ul. Rakowieckiej/fot. Biuletyn PW

W tym roku, obok rodzin osób pomordowanych, uroczystość uświetniła obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr. Andrzeja Dudy. Wieniec od Politechniki Warszawskiej złożył prof. Jan Szmidt, Rektor PW w asyście członków Samorządu Studentów PW, Adama Olesińskiego, Przewodniczącego SSPW oraz Jana Sławka, Przewodniczącego Komisji Socjalnej SSPW.

Organizatorzy wydarzenia: Instytut Pamięci Narodowej, Korporacja Akademicka Sarmatia oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.