Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Odeszli od nas

Odeszli od nas

W ciągu ostatniego roku pożegnaliśmy wielu pracowników Politechniki Warszawskiej. Przypomnijmy, kto odszedł od nas na zawsze.

ANDRZEJ WOJTKIEWICZ (29.05.1938 - 6.10.2012)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Prodziekan w latach 1978-1981. Kierownik Zespołu Cyfrowych Metod Przetwarzania Sygnałów. Specjalista z dziedziny radiolokacji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany w Gdańsku na Cmentarzu Srebrzysko (Rejon V- 6 – III - 127).

JERZY WRÓBEL (3.11.1948 - 24.10.2012)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn w latach 1996-2004, specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn i mechaniki. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu w Pyrach.

ZDZISŁAW WITKOWSKI (20.03.1935 - 25.10.2012)
Mgr, starszy wykładowca na Wydziale Budownictwa , Mechaniki i Petrochemii. Wieloletni kierownik Zespołu Wychowania Fizycznego i Sportu. Legenda płockiego szczypiorniaka.

JÓZEF OBŁÓJ (28.07.1918 – 28.10.2012)
Prof. dr inż., nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Zasłużony pedagog i szanowany wychowawca wielu pokoleń inżynierów.

ARTUR KARASZKIEWICZ (06.03.1935 - 4.01.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Prodziekan Wydziału w latach 1993-1996. Specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (124-V-1/2).

JERZY MAKOWIECKI (03.06.1933 - 8.01.2013)
Doc. dr inż. Wydziału Inżynierii Środowiska PW. Prodziekan Wydziału w latach 1978-1987. Specjalista z dziedziny klimatyzacji i wentylacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (38-V-28).

WŁODZIMIERZ PIOTR ZYCH (01.08.1929 - 9.01.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Fizyki PW. Kierownik Zakładu w Instytucie Fizyki PW 1973- 1974. Kierownik Studium Podstawowych Problemów Techniki 1974/75. Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Mechaniki Stosowanej w latach 1975-1978. Specjalista w zakresie elektroniki i fizyki jądrowej. Członek Senatu w latach 1990-1993, Członek Zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Południowym w Antoninowie (14C-III-24).

WIKTOR PERYT (zm. 15.01.2013)
Dr, adiunkt Wydziału Fizyki PW.

WOJCIECH KAKOWSKI (zm. 16.01.2013)
Mgr inż., starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Pracowni Architektury Sakralnej i Monumentalnej. Członek Komisji Architektoniczno-Artystycznej Archidiecezji Warszawskiej. Członek SARP O. Warszawa. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

HENRYK BUCHOWSKI (16.01.1923 - 19.01.2013)
Prof. dr hab. Wydziału Chemicznego PW. Prodziekan Wydziału Chemicznego w latach
1978 – 1981. Specjalista w dziedzinie chemii fizycznej i teoretycznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (170-IV-10/11).

TADEUSZ TRACZYK (14.11.1921 - 6.02.2013)
Prof. dr hab. Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej PW. Prodziekan Wydziału Chemicznego w latach 1964-1969, Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 1970-1973, Kierownik Zakładu Metod Algebraicznych w latach 1978-1984. Specjalista z dziedziny algebry. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (D 18- L 09 – 8).

LECH JAKLIŃSKI (7.12.1947 - 12.04.2013)
Dr hab. inż., długoletni profesor mechaniki oraz kierownik w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn, nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Członek Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
Pochowany na Katolickim Cmentarzu Parafialnym w Płocku (Imielnica). 

PIOTR OSTROWSKI (zm. 14.04.2013)
Mgr inż., wykładowca na wydziale Geodezji i Kartografii PW.

MAREK SWAT (1.12.1955 - 29.05.2013)
Mgr inż., długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Pochowany na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

ANDRZEJ BUCZYŃSKI (zm. 20.06.2013)
Dr inż., adiunkt Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

MARIAN PĘKALSKI (10.12.1925 - 21.07.2013)
Doc. dr inż. Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii w latach 1989-1990, Prodziekan ds. Dydaktycznych w latach 1977-1978 oraz 1983-1987. Specjalista w zakresie geodezji inżynieryjnej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na cmentarzu w Grójcu.

TOMASZ MARKS (zm. 28.07.2013)
Dr inż., starszy wykładowca na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

EUGENIUSZ TOMASZEWICZ (zm. 9.08.2013)
Dr inż., starszy wykładowca na Wydziale Elektrycznym PW.

WALDEMAR WIŚNIEWSKI (zm. 15.08.2013)
Mgr inż., starszy wykładowca na Wydziale Mechatroniki.

PAWEŁ PODWÓJCI (27.02.1971 - 11.09.2013)
Dr inż., nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Członek Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, członek zespołów przygotowujących raporty samooceny dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów, członek Zespołu Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i Doktorantów PW, organizator corocznego Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA. Inicjator takich przedsięwzięć jak: Zbiórka Krwi oraz Dzień Dawcy Szpiku w PW.
Pochowany na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Płocku

JERZY ZDZISŁAW PLUTA (02.10.1928 - 2.08.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Budowli przed Korozją w latach 1977-1988. Specjalista w zakresie konstrukcji betonowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na cmentarzu w Pyrach.

JERZY LEMANOWICZ (26.03.1929 - 18.08.2013)
Doc. dr inż. Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) PW. Dyrektor Instytutu Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego w latach 1975-1991. Specjalista z zakresu technologii maszyn i sprzętu precyzyjnego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (C.VII.1-V-10).

JERZY OSIOWSKI (23.10.1927 - 3.09.2013)
Prof. dr inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dyrektor Instytutu Podstaw Elektroniki w latach 1970-1978, Dziekan Wydziału Elektroniki w latach 1978-1984 oraz Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1993-1996. Członek Honorowy Stowarzyszenia Absolwentów WEiTI.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (125-VI-14).

ANDRZEJ MAKOWSKI (23.10.1931 - 23.10.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii. Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii w latach 1984-1985, Prodziekan Wydziału w latach 1978-1984, Senator Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985 oraz 1990-1993. Specjalista w dziedzinie kartografii.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW