Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powołanie Związku Sybiraków w Politechnice Warszawskiej

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powołanie Związku Sybiraków w Politechnice Warszawskiej

Rok 2018 jest rokiem 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków, który odbył założycielski zjazd w murach naszej Uczelni. Z tej okazji w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odsłonięto pamiątkową tablicę.

W tej Auli w dniach 29 i 30 czerwca 1928 roku z inicjatywy zesłańców na Sybir i żołnierzy V Dywizji Syberyjskiej odbył się założycielski zjazd Związku Sybiraków, w którym uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki,
a Marszałek Polski Józef Piłsudski, jako zesłaniec syberyjski, został członkiem honorowym z legitymacją nr 1.

W dziewięćdziesiąta rocznicę Zjazdu

Sybiracy 29 czerwca 2018 roku

Fotogaleria odsłonięcia tablicy upamiętniającej powołanie Związku Sybiraków w Politechnice Warszawskiej

Powyższa treść została wykuta na tablicy powstałej według projektu prof. Bogusława Smyrskiego, odsłoniętej 29 czerwca 2018 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Napisowi towarzyszy godło Związku Sybiraków, który dziewięćdziesiąt lat temu w dniach 29-30 czerwca 1928 roku obradował w Dużej Auli. Protektorat nad Zjazdem objął wówczas Marszałek Józef Piłsudski, którego od I Zjazdu zaczęto nazywać Wielkim Sybirakiem. 

Posiedzenie inauguracyjne w auli Politechniki Warszawskiej. Widoczny m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki
(siedzi na środku w fotelu) źródło: ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Jednocześnie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i Wacławowi Sieroszewskiemu (pisarz, zesłaniec na Syberię, podróżnik, badacz, etnograf Syberii i działacz niepodległościowy, Kawaler Krzyża Virtuti Militari V klasy, poseł III kadencji i senator IV kadencji w II RP) nadano tytuły Honorowych Członków Związku Sybiraków. Marszałek Józef Piłsudski - zesłaniec Sybiru w latach 1888-1892 otrzymał legitymację Związku Sybiraków nr 1. W przeddzień wydarzenia tj. 28 czerwca 1928 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki zaprzysiągł nowy gabinet ministrów. Ministrem spraw wojskowych został Marszałek Józef Piłsudski. 

Podczas uroczystości Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Jan Szmidt, Rektor PW, który w obecności przedstawicieli władz RP, środowisk kombatantów i osób represjonowanych w tym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz duchowieństwa, wygłosił okolicznościowe przemówienie. List do zgromadzonych w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Treść listu od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego przedstawił Sławomir Siwek. Przed odsłonięciem tablicy wręczono odznaczenia państwowe. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod batutą dr. Dariusza Zimnickiego. 

Zdjęcia: NAC, Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI