Politechnika Lwowska dla Rzeczypospolitej

13 maja 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się VI edycja Salonu Historycznego SAiP PW oraz Biura Rektora. Historia Lwowa i Politechniki Lwowskiej były głównym przedmiotem sesji pt. „Politechnika Lwowska dla Rzeczypospolitej”.

W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich PW, prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału SiMR PW, przedstawiciele uczelni oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW. W sesji udział wzięli zaproszeni prelegenci, członkowie rodzin osób związanych z Politechniką Lwowską, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz sympatycy historii.

- Politechnika Lwowska przed II wojną światową, była drugą uczelnią techniczną w Polsce po Politechnice Warszawskiej, ale przed pierwszą wojną światową, na terenach byłej Rzeczpospolitej była pierwszą uczelnią. I dzisiaj będziemy wspominać tę uczelnię, mówić o niej, a konkretnie o jej zasługach dla Rzeczpospolitej, w szczególności dla II Rzeczpospolitej, czyli dla tej Rzeczpospolitej z okresu dwudziestolecia międzywojennego - powiedział prof. Andrzej Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW witając zgromadzonych.  

- Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i wiele uczelni polskich w dużej części bazowało i wyrosło na wielkim dorobku tej wspaniałej Politechniki Lwowskiej - podkreślił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Historię Lwowa i Politechniki Lwowskiej opowiedział mgr inż. Andrzej Zajączkowski. Dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW przybliżył z kolei temat osiągnięć kadry akademickiej Politechniki Lwowskiej oraz przepływu kadry profesorskiej pomiędzy Politechniką Lwowską, a Politechniką Warszawską. Podkreślił także znaczący udział Politechniki Lwowskiej w kształceniu kadry inżynierskiej II Rzeczpospolitej oraz jej zasługi w budowie polskiego potencjału gospodarczego.

Następnie dr inż. Sylwester Gładyś z PW oddał głos prelegentom:

  • prof. dr hab. inż. Dorocie Neugebauer z Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • mgr Barbrze Ząbczyk-Chmielewskiej, Kustosz Biblioteki z Politechniki Gdańskiej,
  • dr. Markowi Burakowi - Dyrektorowi Muzeum Politechniki Wrocławskiej.

Goście wysłuchali opowieści o udziale Politechniki Lwowskiej w obronie granic tworzonego państwa oraz głównych kierunkach badań naukowych na rzecz rozwoju Rzeczypospolitej. Przybliżone zostały sylwetki lwowian związanych z Politechniką Warszawską, a także losy kadry naukowej Politechniki Lwowskiej, która opuściła Lwów po II wojnie światowej.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Politechnika Lwowska w stuleciu Rzeczypospolitej”. Na zakończenie spotkania Zespół Pieśni i Tańca PW wykonał spektakl „Suita Lwowska”.

Fotogaleria Salonu Historycznego

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Zdjęcia: Biuletyn PW