Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Pożegnanie prof. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak

Pożegnanie prof. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak

7 sierpnia 2014 roku odeszła od nas prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, wieloletni pracownik Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Profesor Teresa Jędrzejewska-Ścibak zostanie zapamiętana jako wybitna specjalistka w zakresie wentylacji. Swoją wiedzę przez wiele lat przekazywała studentom naszej Uczelni, której była absolwentką. Związana z Wydziałem Inżynierii Politechniki Warszawskiej w latach 1973-1975 oraz 1984-1990 pełniła funkcję prodziekana ds. naukowych. W roku 1995 uzyskała tytuł profesora. Jej doświadczenie zostało docenione m.in. przez Polską Akademię Nauk, gdzie działała w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej przy Wydziale IV  Nauk Technicznych. Profesor Teresa Jędrzejewska-Ścibak była również promotorem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kierownikiem projektów badawczo-naukowych. Jej dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu wentylacji budynków i jakości powietrza.

Ostatnie pożegnanie nastąpi dnia 13 sierpnia 2014 roku o godzinie 9.00 na Starych Powązkach (IV brama, ul. Powązkowska 14) w Warszawie.

Zdjęcie: WIŚ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW