Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Pożegnanie. Prof. Zdzisław Adamczewski

Pożegnanie. Prof. Zdzisław Adamczewski

15 sierpnia 2018 roku odszedł prof. dr hab. inż. Zdzisław Marian Adamczewski, wybitny polski geodeta, wieloletni profesor Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Profesor Zdzisław Adamczewski, specjalista z dziedziny geodezji i kartografii, informatyki geodezyjnej, szacowania nieruchomości, wieloletni pracownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału w latach 1971-1973, Prorektor Politechniki Warszawskiej w latach 1973-1980.

W latach 1974-1980 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 1980-1983 przewodniczącego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W latach 1980-1987 był Podsekretarzem Stanu - Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Prof. Zdzisław Adamczewski był autorem ponad 300 publikacji naukowych z zakresu geodezji. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW