Prof. Andrzej Jakubiak laureatem Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Prof. Andrzej Jakubiak z Politechniki Warszawskiej otrzymał nagrodę I stopnia w XXXI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, organizowanego przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Finał konkursu odbył się 25 września 2020 r.

Celem konkursu jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć w badaniach nad dziedzictwem kulturowym oraz nagrodzenie twórców i badaczy kultury, a także tych, którzy działając bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”.

Prof. Andrzej Jakubiak, pomysłodawca cyklu koncertów „Wielka Muzyka w Małej Auli”, został wyróżniony za znaczące osiągnięcia w popularyzowaniu dorobku kultury muzycznej, zwłaszcza w środowisku inteligencji technicznej.

Rozdaniu nagród towarzyszyła sesja naukowa pt. „Oblicza solidarności”. Współorganizatorem wydarzenia było Narodowe Centrum Kultury.

Prof. Andrzej Jakubiak pracuje na Politechnice Warszawskiej od 1974 r. Pełnił m.in. funkcje Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Prorektora ds. Studenckich. Jest niezwykle cenionym dydaktykiem (trzykrotny laureat „Złotej Kredy” dla najlepszego wykładowcy), ale przede wszystkim jest znany w środowisku akademickim ze swojej działalności społecznej jako wychowawca, wielki przyjaciel studentów i animator wielu bezprecedensowych wydarzeń w różnych obszarach życia akademickiego.

Szczególne uznanie i osiągnięcia przyniosło zaangażowanie prof. Jakubiaka w działalność na rzecz kultury studenckiej. Z jego inicjatywy powstało Porozumienie Uczelni Warszawskich, organizujące od 2002 r. wspólne Juvenalia Warszawskie (wielkie parady studentów ulicami Warszawy, miasteczko akademickie na Polach Mokotowskich). Stworzył Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny „GAPA”, który od 18 lat promuje studenckich autorów muzyki, poezji, fotografii i grafiki komputerowej. Prof. Jakubiak jest również twórcą i kreatorem takich mediów studenckich i zespołów artystycznych, jak: Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, Teatr Studentów Politechniki Warszawskiej, Studencka Telewizja Internetowa Politechniki Warszawskiej, studenckie radio Internetowe „Radioaktywne” czy też Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band”. Zarówno telewizja internetowa, radio internetowe, jak i wymienione zespoły artystyczne angażują dziesiątki utalentowanych studentów i cieszą się ogromnym uznaniem nie tylko w środowisku Politechniki Warszawskiej. Prof. Jakubiak pełni do dziś nie tylko rolę ich opiekuna, jest także animatorem działalności, moderatorem repertuaru itp.

Najwybitniejszym kulturotwórczym osiągnięciem prof. Andrzeja Jakubiaka jest pomysł i organizacja cyklu koncertowego „Wielka Muzyka w Małej Auli”. Od października 2002 r. do lutego 2020 r. odbyło się 115 koncertów w wykonaniu zarówno znanych orkiestr i solistów, jak i młodych muzyków, chórów i zespołów akademickich z całej Polski. Cykl ten cieszy się ogromnym uznaniem jako atrakcyjna forma propagowania w środowisku akademickim Warszawy tzw. kultury wyższej oraz promowania utalentowanych młodych wykonawców i akademickich zespołów artystycznych. Koncerty przyciągają zarówno studentów jak i pracowników uczelni oraz wielu gości ze środowisk akademickich i biznesowych. Ranga i popularność cyklu powoduje, że każdorazowo w Małej Auli gromadzi się ponad 300 osób, a tak zwane „wielkie koncerty”, które ze względu na rozmiar wykonywanego dzieła i liczbę wykonawców odbywają się w Dużej Auli PW, gromadzą ponad tysięczną widownię.

Wielu młodych artystów, którzy wystąpili w Wielkiej Muzyce, zrobiło wkrótce błyskawiczną karierę. Sztandarowym przykładem jest maestro Łukasz Borowicz (laureat Paszportu Polityki), który w 2003 r., tuż po studiach, na V koncercie poprowadził Polską Orkiestrę Radiową i dwustuosobowy połączony chór akademicki w rewelacyjnym wykonaniu Carminy Burano Carla Orffa. Łukasz Borowicz należy obecnie do ścisłego grona najwybitniejszych europejskich dyrygentów młodego pokolenia. Inne przykłady to Małgorzata Pańko - mezzosopran (primadonna opery Ryskiej), Wioletta Chodowicz – sopran (laureatka Paszportu Polityki), Rafał Bartmiński - tenor, którzy jeszcze jako studenci akademii muzycznych wielokrotnie występowali na Politechnice, a obecnie są uznanymi polskimi solistami. Oprócz debiutujących wykonawców w koncertach  cyklu brały udział znane gwiazdy muzyki: Waldemar Malicki, Iwona Hossa, Agnieszka Rehlis, Izabela Kłosińska, Leopold Stawarz, Wojtek Gierlach, Vadim Brodski czy też Hanna Banaszak, która wystąpiła z towarzyszeniem Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band”. „Wielka Muzyka w Małej Auli” gościła m. innymi Orkiestrę Filharmonii Narodowej, Orkiestrę Warszawskiej Opery Kameralnej oraz wielokrotnie Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, nad którą mecenat sprawowali Państwo Elżbieta i Krzysztof Penderecki.

Wiele koncertów stało się wydarzeniami muzycznymi w skali krajowej. W 2006 r. odbyła się warszawska premiera opery komicznej „Kandyd” Leonarda Bernsteina w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod batutą Łukasza Borowicza, z udziałem połączonych chórów uczelni stolicy. Pięćdziesiąty koncert (30 stycznia 2010 r.) stał się również wielkim wydarzeniem, ponieważ po 3 latach starań prof. Jakubiaka udało się zrealizować polską prapremierę musicalu Leonarda Bernsteina „Wonderful Town”, pod kierownictwem muzycznym Dariusza Łapińskiego (szef „The Engineers Band”) i w choreografii Jarosława Stańka. Inne wielkie dzieła, prezentowane w cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli, to wykonana w 2007 r. II Symfonia  Gustava Mahlera (dyr. Łukasz Borowicz) oraz w 2013 r. VIII Symfonia Mahlera („Tysiąca”), dyrygowana przez maestro Gabriela Chmurę. Realizacja VIII Symfonii, z udziałem prawie 500 wykonawców, wybitnych solistów i światowej sławy dyrygenta, wymagała ponad dwóch lat pracy  prof. Jakubiaka. Wielkim wydarzeniem artystycznym był koncert na zakończenie roku jubileuszowego Politechniki Warszawskiej (5 grudnia 2015 r.), na którym Sinfonia Iuventus oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z Chórem PW, pod batuta Krzysztofa Pendereckiego wykonały jego słynne dzieło „Siedem bram Jerozolimy”. Inne wydarzenie o skali ogólnopolskiej to realizacja w 2016 r. opery Pucciniego „Tosca” w niezwykłej scenerii Dużej Auli PW. Co roku jeden z koncertów jest poświęcony muzyce różnych narodowości (z udziałem zagranicznych artystów), jak np.  muzyka ukraińska, romska, belgijska, żydowska, a nawet chińska. Również corocznie jeden z koncertów promuje polski folklor muzyczny.

„Wielka Muzyka w Małej Auli” jest otwarta dla studentów i pracowników wszystkich uczelni, a dla środowiska uczelni technicznych spełnia z ogromnym sukcesem szczególne zadanie, określane przez prof. Jakubiaka jako „kształtowanie inteligencji technicznej”. Do tej pory w całym cyklu wystąpiło około 6000 wykonawców, których podziwiało ponad 50 000 widzów. Niezwykle ważnym elementem tego projektu jest angażowanie uczelnianych zespołów artystycznych - tradycyjnie pod koniec każdego sezonu występują Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band”. Te koncerty mają szczególny, „galowy” charakter, co stanowi wielką motywację dla członków tych zespołów oraz przynosi wymierne efekty w postaci rosnącej liczby studentów, angażujących się w pracę artystyczną. „Wielka Muzyka” gości także co roku artystów klubu „Stodoła”, co daje okazję do prezentacji w środowisku akademickim legend polskiej muzyki (Sława Przybylska, Ewa Bem, Magda Umer). Należy podkreślić, że wszystkie koncerty są inicjowane i realizowane przez prof. Jakubiaka, który również skutecznie zdobywa poza uczelnią niezbędne środki finansowe. Niezwykle ważnym elementem jest harmonijna współpraca z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej, co umożliwia m. innymi szeroką promocję cyklu w środowisku studenckim.

Prof. Andrzej Jakubiak jest uznanym kreatorem, mecenasem i propagatorem kultury. Opiekuje się zespołami artystycznymi Politechniki Warszawskiej, bierze aktywny udział w większości wydarzeń artystycznych na uczelni. Współpracuje z licznymi uczelniami artystycznymi oraz instytucjami działającymi w obszarze kultury, m.in. Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Teatrem Wielkim Operą Narodową, Polską Operą Królewską, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, orkiestrą Sinfonia Iuventus. Jako współzałożyciel i członek Rady Europejskiego Stowarzyszenia Kolegiów Uniwersyteckich (European Association of University Colleges - EUCA) promuje poza granicami kraju osiągnięcia polskich studentów w obszarze kultury. Przynosząca wymierne efekty, niezwykle konsekwentna i pełna osobistej pasji praca prof. Andrzeja Jakubiaka w obszarze kreowania kultury w środowisku akademickim zasługuje na najwyższe uznanie.

Najważniejsze osiągnięcia prof. Andrzeja Jakubiaka w obszarze kultury:

  • stworzenie i prowadzenie cyklu koncertowego na Politechnice Warszawskiej „Wielka Muzyka w Małej Auli (koncepcja wszystkich koncertów) - od  października 2002 r. do stycznia 2020 r. 115 koncertów muzycznych, około 6000 wykonawców, około 50 000 widzów; zainicjowanie w 2002 r. Juvenaliów Warszawskich - coroczne majowe parady studenckie przez centrum Warszawy i miasteczko akademickie na Polach Mokotowskich (w latach 2002-2008 organizacja);
  • zainicjowanie w 2002 r. Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego „GAPA”  - coroczna prezentacja i promocja studenckich autorów muzyki, poezji, fotografii i grafiki komputerowej;
  • utworzenie w 2000 r. Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej;
  • utworzenie w 2005 r. Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band”;
  • utworzenie w 2007 r. Teatru Studentów Politechniki Warszawskiej;
  • utworzenie w 2004 r. Telewizji Internetowej Politechniki Warszawskiej i radia internetowego PW „Radioaktywne”;
  • opieka (od 2002 r.) nad zespołami artystycznymi Politechniki Warszawskiej, kreacja repertuaru, koncertów;
  • współorganizacja Europejskiego Stowarzyszenia Kolegiów Uniwersyteckich (European Association of University Colleges - EUCA) - platforma wymiany kulturowej między uczelniami Polski, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii;
  • wymierne i skuteczne krzewienie tzw. „kultury wyższej” w środowisku akademickim, w ramach kształtowania „inteligencji technicznej”.

Prof. Andrzej Jakubiak został wyróżniony za swoją działalność m. innymi Medalem Politechniki Warszawskiej oraz medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”. W 2008 r. z rąk przedstawicieli siedmiu roczników studenckich otrzymał unikalny tytuł „Studenta Honoris Causa”.

Prof. Jakubiak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Św. Stanisława (2015) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

Powiązane materiały:

Rozmowa z prof. Andrzejem Jakubiakiem cz. I
Rozmowa z prof. Andrzejem Jakubiakiem cz. II

Zdjęcia: fot. Jerzy Chaberek