Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW, odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW, odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich PW, został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta RP Medal wręczył Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Medal jest nadawany przez Prezydenta RP osobom, które m.in. przez pełnienie nienagannej służby publicznej, aktywną działalność zawodową i społeczną - przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uroczystość odbyła się 3 października br. Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, jest specjalistą w dziedzinie geodezji i grawimetrii, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej oraz Prorektorem ds. Studenckich w kadencji 2016-2020. Ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i studiował na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W roku 2000 otrzymał stopień doktora, a w 2014 uzyskał habilitację i został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej. W 2017 roku został wybrany Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich na kadencję 2017-2021.

Obszarami zainteresowań naukowych dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni są m.in. grawimetria, geodezja satelitarna i geodezja wyższa. Był organizatorem i opiekunem naukowym studenckich wypraw naukowych badających lodowce Spitsbergenu oraz współorganizatorem i jurorem konkursów popularyzujących wiedzę geodezyjną i kartograficzną (w tym ogólnopolskiej olimpiady dla uczniów techników). Jest odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” i wyróżnieniami Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12 marca 2019 r.

Informacje o wydarzeniach organizowanych w Politechnice Warszawskiej w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości dostępne są TUTAJ>>

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI