Profesor Władysław Marek Turski - sylwetka

Profesor Władysław Marek Turski

W lipcu minie rok od przedwczesnej śmierci Profesora Władysława Marka Turskiego - pioniera informatyki i człowieka rozległych horyzontów. Naukowiec przez całe życie związany był z Uniwersytetem Warszawskim, głównie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Profesor Władysław Marek Turski (ur. 17 października 1938 w Krakowie, zm. 18 lipca 2013 w Warszawie) zapamiętany zostanie jako współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego a także członek Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego (British Computer Society) oraz Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering). Dla wielu adeptów informatyki jest jednak przede wszystkim autorem słynnego podręcznika „Propedeutyka informatyki”, wydanego w latach 70., wielokrotnie wznawianego i liczącego się także w krajach anglosaskich. Profesor był również redaktorem popularnej serii wydawniczej „Inżynieria oprogramowania”, na której wyrosła rzesza specjalistów z tej dyscypliny. O niezwykle rozległych horyzontach prof. Władysława Marka Turskiego świadczy książka „Na marginesie”, stanowiąca zbiór miniesejów pisanych pod pseudonimem od końca lat 90. dla periodyków „Wiedza i Życie” oraz „Teleinfo”. Zebrane dzieła zostały opatrzone wstępem prof. Mariusza Flasińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim (2005) Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kilkukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN oraz wiele innych odznaczeń i wyróżnień.

Zdjęcie: Wikimedia Commons/fot. Fugiel