Proporzec z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej

Proporzec z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w barwach Politechniki Warszawskiej, pobłogosławiony w stanie wojennym przez Papieża Jana Pawła II, zawisł w Gmachu Głównym PW.

W trakcie swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 17 czerwca 1983 roku, w kościele Przemienienia Pańskiego (ojców kapucynów) przy ulicy Miodowej w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z grupami duszpasterstw specjalistycznych, między innymi duszpasterstwa inżynierów i techników, której opiekunem duchowym był ks. Henryk Krzeszowski.  W spotkaniu z Papieżem uczestniczyły dwie osoby z Politechniki Warszawskiej. Sposób udziału w spotkaniu był wcześniej dyskutowany - nie tylko w duszpasterstwie inżynierów i techników, ale także w gronie zdelegalizowanej wówczas Solidarności.

Proporzec w barwach Politechniki Warszawskiej został pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II w czerwcu 1983 r./fot. BPW

Zgodnie z pomysłem śp. Barbary Madejczyk, przygotowany został proporzec z wizerunkiem Matki Bożej w barwach Politechniki Warszawskiej. Spotkanie trwało znacznie krócej niż przewidywano, lecz mimo to możliwe było wygłoszenie prośby skierowanej do Jana Pawła II: „Ojcze Święty, Politechnika Warszawska prosi o pobłogosławienie naszej Madonny Politechnicznej”. Odpowiedzią Papieża były słowa:

Z całego serca błogosławię” i udzielone błogosławieństwo.

Ze względu na ówczesną sytuację i z obawy przed możliwą wtedy profanacją cennej pamiątki, proporzec z Madonną został zdeponowany w parafii Najświętszego Zbawiciela pod opieką ks. Tadeusza Jarząba.

9 listopada 2017 roku proporzec oraz jego replika zostały poświęcone przez ks. Prałata Bronisława Piaseckiego/fot. BPW

Madonna powróciła na Politechnikę w 2005 roku, podczas uroczystości dwudziestopięciolecia NSZZ „Solidarność”. Staraniem Komisji Zakładowej przed wystawieniem na widok publiczny proporzec został oprawiony. Z okazji trzydziestopięciolecia  wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, za zgodą Rektora Politechniki, proporzec z Madonną został umieszczony w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Proporzec oraz jego replika zostały poświęcone w czasie Uroczystości w dniu 9 listopada 2017 roku przez ks. Prałata Bronisława Piaseckiego, byłego proboszcza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela.

W uroczystości udział wzięli: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki; prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów; prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich; prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego; uczestnicy spotkania z Papieżem w 1983 roku - Irena Gronowska i Wojciech Szaraniec, członkowie NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej i goście.

Zgodnie z relacją uczestników spotkania z Papieżem - dr inż. Ireny Gronowskiej (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) i dr. inż. Wojciecha Szarańca (Wydział Elektroniki).

Źródło: NSZZ  „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej