Śladami Mieczysława Bekkera. Z Politechniki Warszawskiej na Księżyc

W Muzeum Politechniki Warszawskiej 12 stycznia br. otwarto ekspozycję prezentującą sylwetkę i dorobek Mieczysława Bekkera, absolwenta naszej Uczelni, współtwórcy pojazdu księżycowego LRV - Lunar Roving Vehicle.

Zgromadzonych gości powitał dr Andrzej Ulmer, Kierownik Muzeum PW. Razem z nim otwarcia ekspozycji dokonali: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, prof. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych; prof. Jan Maciejewski, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału SiMR oraz dr inż. Andrzej Selenta z Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału SiMR, który od wielu lat promuje osiągnięcia prof. Mieczysława Bekkera.

Fotorelacja z wernisażu wystawy w Muzeum Politechniki Warszawskiej

Wystawa przypomina sylwetkę oraz spuściznę naukową bohatera ekspozycji, którego nazwisko na zawsze zostało zapisane w Alei Zasłużonych nad Badaniami Kosmosu (Space Walk of Fame). 

Mieczysław Grzegorz Bekker urodził się 25 maja 1905 r. w Strzyżowie. Po zdaniu matury podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1929-1931 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Saperów w Modlinie. Następnie pracował w Wojskowym Instytucie Badań Inżynierii w Warszawie, a po reorganizacji Instytutu otrzymał dwuletni przydział do Dowództwa Broni Pancernej. W latach 1936-1939 był wykładowcą w Studium Wojskowym Politechniki Warszawskiej, gdzie stworzył Laboratorium Pojazdów Specjalnych. Od 1937 r. wykładał "Części maszyn" w Szkole Inżynierii Wojskowej w Warszawie.

Na zdjęciu od lewej: prof. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych; prof. Jan Maciejewski, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału SiMR; ; dr inż. Andrzej Selenta z Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału SiMR; dr inż. Andrzej Ulmer, Kierownik Muzeum PW; prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej/fot. BPW

Po wybuchu II wojny światowej Mieczysław Bekker brał udział w walkach na froncie. Dotarł do Francji, gdzie od 1940 r. rozpoczął współpracę z Wydziałem Czołgów przy Ministerstwie Uzbrojenia w Paryżu. W 1942 r. otrzymał propozycję zatrudnienia w Sekcji Czołgów Kanadyjskiego Ministerstwa Zaopatrzenia. W 1943 r., za zgodą Rządu Polskiego w Londynie, wstąpił do armii kanadyjskiej. W latach 1943 - 1956 był zatrudniony w Departamencie Obrony Narodowej w Ottawie jako oficer armii kanadyjskiej. W tym czasie pracował m.in. nad rozwojem, projektowaniem, teorią ruchu  pojazdów poza drogami utwardzonymi.

W 1954 r. Mieczysław Bekker rozpoczął pracę dla armii amerykańskiej. W 1956 r. wyemigrował do USA, gdzie pracował w Wojskowym Laboratorium Pojazdów Terenowych. Wkrótce został profesorem University of Michigan w Ann Arbor. Następnie objął stanowisko dyrektora Instytutu Badań Koncernu Samochodowego General Motors w Santa Barbara. Profesor M. Bekker pracował głównie nad teorią współpracy kół i gąsienic z nieutwardzonym podłożem. Teoria ta została uznana za nową dziedzinę wiedzy zwaną "terramechanika".

Ekspozycja wystawy w Muzeum PW/fot. BPW

W ramach programu Apollo Space Program, w 1961 r. NASA ogłosiła konkurs na projekt pojazdu zdolnego do poruszania się po powierzchni księżycowej. Mieczysław Bekker otrzymał od General Motors propozycję opracowania takiej konstrukcji. Po ośmiu latach, zespół pod kierownictwem prof. M. Bekkera, w kooperacji z zakładami Boeing, skonstruował pojazd księżycowy LRV - Lunar Roving Vehicle, w skrócie "Rover"-"Wędrowiec". Profesor Mieczysław Bekker był autorem rozwiązań technicznych umożliwiających poruszanie się LRV po gruncie księżycowym. Pojazd był używany podczas misji załogowych Apollo 15, Apollo 16 i  Apollo 17.

Po przejściu na emeryturę prof. M. Bekker pracował w Komitecie Rady Naukowej przy Prezydencie Stanów Zjednoczonych. Współpracował z instytucjami wojskowymi USA i Kanady. Pozostawił po sobie 14 patentów dotyczących konstrukcji gąsienic, opon pojazdów terenowych oraz specjalnych ram nadwoziowych, a w dziedzinie teorii pojazdów - prace naukowe, m.in.: "Theory of land locomotion" (1956), "Off-the-road locomotion" (1960) i "Introduction to terrain vehicle" (1969).

Tytuł doktora honoris causa prof. M. Bekkerowi przyznały: Politechnika w Monachium, Uniwersytet Carleton w Ottawie i Uniwersytet w Bolonii.

Mieczysław Bekker zmarł 8 stycznia 1989 r. w Santa Barbara w Kalifornii.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów dr. Andrzeja Selenty, ze zbiorów rodzinnych prof. M. Bekkera, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW oraz Muzeum PW.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do końca marca 2016 r. Wstęp wolny.

Gdzie?

Muzeum Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 24, Warszawa.

Powiązany artykuł:
Obchody 110. rocznicy urodzin prof. Mieczysława G. Bekkera

Opracowano na podstawie informacji Muzeum PW
Zdjęcia: BPW