„Technika i sztuka” - spotkanie z inż. arch. Ewą Anną Wasiutyńską

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza do obejrzenia relacji filmowej  ze spotkania „Technika i sztuka”. Rozmowę z inż. arch. Ewą Anną Wasiutyńską przeprowadził Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

Ewa Anna Wasiutyńska - urodzona w Warszawie, po uzyskaniu dyplomu inżyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1965 r. pracowała przez trzy lata jako asystent tego Wydziału w katedrze prof. Lacherta. W 1968 r. rozpoczęła pracę architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii. Projektowała budynki biurowe i mieszkaniowe, ośrodki kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej.

Od 1982 r. pracowała jako architekt szef ekipy w Biurze Architektury E. VERHAEGEN w Brukseli, gdzie projektowała audytoria, budynki biurowe, domy opieki, szkoły i szpitale w Belgii i Algierii. Równolegle do zawodu architekta rysowała i malowała, od 2007 r. akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, parków miejskich, pejzaży. W 2015 r. otrzymała medal 100-lecia Politechniki Warszawskiej. Brała udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie, Paryżu, Glasgow, Wenecji i Matera we Włoszech. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji i członkiem Koła Plener Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Warszawski.

Relacja ze spotkania dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: Muzeum PW, www.ewawasiutynska.com