Uczcili pamięć zmarłych profesorów

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych uczczono pamięć zmarłych Profesorów Politechniki Warszawskiej, składając na ich grobach wiązanki kwiatów. 

Centralne obchody z udziałem władz uczelni odbyły się 30 października. Delegacja Politechniki Warszawskiej złożyła kwiaty:

  • na grobie Stanisława Staszica na warszawskich Bielanach;
  • na grobie Stanisława Rotwanda na cmentarzu ewangelicko-augsburskim;
  • na Cmentarzu Powązkowskim na grobach: prof. Władysława Araszkiewicza, prof. Jerzego Bukowskiego, prof. Wiesława Chrzanowskiego, prof. Marka Dietricha, Marii Drac, prof. Aleksandra Dyżewskiego, Kajetana Garbińskiego, prof. Stanisława Patschke, prof. Zdzisława Mączeńskiego, prof. Antoniego Ponikowskiego, prof. Andrzeja Pszenickiego, prof. Ignacego Radziszewskiego, prof. Marka Romana, prof. Czesława Skotnickiego, prof. Leona Staniewicza, prof. Zygmunta Straszewicza, prof. Ludwika Szperla, prof. Edwarda Warchałowskiego, prof. Józefa Zawadzkiego, prof. Jana Zawidzkiego;
  • na grobach Profesorów naszej Uczelni pochowanych w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim;
  • w Dużej Auli Gmachu Głównego PW przy tablicach poświęconych pamięci studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej poległych na wojnach w latach 1918-20 i 1939-45;
  • przy obelisku ku czci pomordowanych pracowników Politechniki Warszawskiej na dziedzińcu przed Gmachem Technologii Chemicznej;
  • przy pomniku 3 Batalionu Pancernego AK „Golski” na Terenie Głównym uczelni;
  • przy tablicach na Wydziale Architektury.