Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wernisaż wystawy "Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej"

Wernisaż wystawy "Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej"

Prezentacja unikatowych urządzeń oraz przybliżenie dziejów Wydziału Fizyki to główne cele, które przyświecały zorganizowaniu wystawy „Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej”. Wernisaż wystawy odbył się 15 grudnia 2016 r. w Muzeum PW.

Historia fizyki w Politechnice Warszawskiej sięga roku 1898, kiedy to powstał Warszawski Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. O tym jak znaczącą rolę przywiązywano do nauczania fizyki, świadczy fakt, że wśród pierwszych wzniesionych na terenie Kampusu budynków był właśnie Gmach Fizyki i Elektrotechniki.

Fotogaleria wernisażu wystawy "Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej"

Sama myśl kształcenia fizyków o specjalności technicznej w ramach Wydziału sięga dwudziestolecia międzywojennego. Do idei tej powrócił po wielu latach prof. Szczepan Szczeniowski, dyrektor Instytutu Fizyki. W wyniku jego starań w 1975 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Następnie, w 1998 r. Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o utworzeniu dwóch samodzielnych jednostek - Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. 

Zakład Fizyki od początku istnienia był bardzo nowocześnie zorganizowany. Miał do swojej dyspozycji doskonale wyposażony dział demonstracyjny, stale uzupełniany dział prac naukowych oraz warsztat mechaniczny. Wiele z tych urządzeń udało się zachować do dziś, w czym ogromny  udział miał prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zych, który przez lata z ogromną pieczołowitością ratował je od zapomnienia. Wiele z nich jest prezentowanych na wystawie.

Eksponaty z wystawy "Historia Fizyki na PW"

Obecny na wernisażu wystawy prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych PW, podkreślił, że jest dumny z faktu, że w Politechnice Warszawskiej z wielką dbałością przechowuje się dawne urządzenia naukowe - Bardzo dziękuję prof. Zychowi za jego zaangażowanie w ochronę urządzeń, które mają wartość  historyczną i techniczną zarazem - dodał.

Wystawę „Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej” można oglądać w Muzeum Politechniki Warszawskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30, przy ul. Nowowiejskiej 24.

Więcej informacji:

Wydział Fizyki PW: Historia Wydziału Fizyki

Muzeum PW: Wystawa Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej 

Źródło: Muzeum PW
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Common sense is not so common.

Zdrowy rozsądek nie jest taki powszechny.

Voltaire

"

9
Mar

Dni Kultury PW

08:00 - 23 Mar 20:00

17
Mar

MiNI Akademia Matematyki

14:00 - 17:00

17
Mar

Tęczowy Koncert Wielkanocny

16:30 - 20:00

20
Mar

Modele wpływu gospodarki elektronicznej

15:00 - 17:00

23
Mar

DwuMIan - konferencja zastosowań matematyki

08:00 - 25 Mar 20:00

27
Mar

Warszawskie Dni Informatyki

08:00 - 28 Mar 22:00

27
Mar

Od koła naukowego do przedsiębiorstwa

15:00 - 17:00

7
Kwi

Drzwi Otwarte na Politechnice Warszawskiej

09:00 - 8 Kwi 15:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW