Wernisaż wystawy „Metro Warszawskie w historii i akwarelach”

W Muzeum Politechniki Warszawskiej, dnia 9 maja 2014 roku otwarta została wystawa poświęcona historii warszawskiego metra. Motywem przewodnim była warszawska kolej podziemna, której wielkim orędownikiem stał się Jan Podoski – profesor i doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Uroczystości otwarcia wernisażu „Metro Warszawskie w historii i akwarelach” dokonał dr Andrzej Ulmer, kierownik Muzeum Politechniki Warszawskiej, podczas gdy w atmosferę wydarzenia wprowadzał prof. Zbigniew Kledyński, Prorektor ds. ogólnych Uczelni. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: prof. Konrad Okulicz, prof. Jacek Czajewski, czy dr Zbigniew Tucholski, członek Rady Muzeum Politechniki Warszawskiej. Towarzyszące wystawie akwarele autorstwa inż. Sergiusza Grudkowskiego zostały użyczone dzięki życzliwości Czesława Huntera, który również uczestniczył w inauguracji wydarzenia.

Ekspozycja obejmuje materiały ze zbiorów Muzeum Politechniki Warszawskiej, prof. Mirosława Nadera oraz z archiwów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Zobaczyć zatem możemy wiele unikalnych pamiątek, wśród których znajdują się: dokumenty, legitymacje, fotografie, odznaczenia, medale pamiątkowe, czy dyplomy prof. Jana Podoskiego. Ponadto, wystawa prezentuje fotografie urządzeń wdrożonych i zainstalowanych w metrze z udziałem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz świadectwa dopuszczenia tych urządzeń do eksploatacji.

Sylwetka prof. Jana Podoskiego
Profesor Podoski przez całe życie konsekwentnie dążył do budowy metra w stolicy. W latach 1947 - 1949 pełnił funkcję doradcy Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych. W ówczesnym Biurze Projektów Szybkiej Kolei Miejskiej, jako współtwórca projektu metra płytkiego, objął kierownictwo zespołu projektującego pierwszą linię metra w Warszawie. Od czerwca 1983 r. przewodniczył Radzie Naukowo-Konsultacyjnej przy Generalnej Dyrekcji Metra w Warszawie. W 1992 r. był współorganizatorem, a później wiceprzewodniczącym, Społecznego Komitetu Budowy Metra.

Czy wiesz że...?
Na stacji metra Politechnika umieszczona została tablica pamiątkowa poświęcona prof. Janowi Podoskiemu, zawierająca cytat z jego wypowiedzi: „Budowa metra przywróci Warszawie rolę wielkiej, europejskiej metropolii, która się nam, Polsce, należy…”.

Wystawa będzie prezentowana w dniach od 09.05.2014 r. do 30.09.2014 r. w godz. 8.30-15.30

Galeria zdjęć z wernisażu TUTAJ

Źródło: Muzeum Politechniki Warszawskiej