Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wspomnienie o mgr inż. Tadeuszu Rogowskim

Wspomnienie o mgr inż. Tadeuszu Rogowskim

7 lipca 2014 r. po ciężkiej chorobie zmarł mgr inż. Tadeusz Rogowski, długoletni Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki PW, nauczyciel akademicki w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, wieloletni aktywny członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odznaczony Medalem XXX-lecia PTI.

W czasach studenckich był redaktorem pisma „Politechnika”. W toku pracy zawodowej stał się m.in. jednym z pionierów budowy warszawskiej telekomunikacyjnej sieci metropolitalnej. Swoją wiedzę o sieciach przekazywał pokoleniom studentów WEiTI PW.

Szczególnie zasłużył się na polu działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego: założył i prowadził pierwszą listę dyskusyjną „PTI elka”, był od lat 90. redaktorem i naczelnym redaktorem „NetForum” i „TeleNet Forum”, mimo choroby w 2012 i 2013 r. włączył się w organizację konferencji historycznych PTI, w tym seminarium nt. historii Internetu, był rzeczoznawcą PTI (nr uprawnień 077) i członkiem Rady Izby Rzeczoznawców, a w kadencji 2005-2008 był członkiem Zarządu Głównego PTI.

Liczne grono Jego przyjaciół, uczniów i współpracowników pożegnało go 11 lipca na cmentarzu w Pyrach.

Źródło: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW