Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW

Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW

W latach 2016-2017 pożegnaliśmy kolejne osoby, które swoim życiem i dokonaniami wpisały się w dorobek Politechniki Warszawskiej.

BERNHARDT MACIEJ ZDZISŁAW (1923-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Prodziekan w latach 1983-1984. Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w latach 1987-1990. Specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, teorii silników spalinowych. Członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w latach 1992-1999. Międzynarodowy ekspert w zakresie silników spalinowych i motoryzacyjnych problemów ochrony środowiska. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 73-III-13.

CZAJEWSKI JACEK (1936-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego PW. Prodziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1987-1993. Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1993-1996. Członek Komisji Senackich Politechniki Warszawskiej. Wieloletni Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji oraz Przewodniczący i członek Rady ds. Muzeum PW. Specjalista z zakresu miernictwa elektrycznego, pomiarów wielkości nieelektrycznych oraz robotyki. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 45E-VI-10.

CIOK ZBIGNIEW (1931-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego PW. Prodziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1967-1971. Wybitny znawca w zakresie Aparatów Elektrycznych i Techniki Łączenia. Dyrektor byłego Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Wydziału Elektrycznego PW w latach 1970-1984 i 1987-1999. Prorektor PW ds. Nauki w latach 1984 -1987. Kierownik Zakładu Inżynierii Elektrofizycznej w Instytucie Wysokich Napięć i Wielkich Mocy w latach 1990-2001. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, PAN, IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Doktor honoris causa Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Technicznego (1997). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 37B-III-20.

GÓRSKI EUGENIUSZ (1924-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Dyrektor Oddziału Mechanicznego w latach 1969-1970. Dyrektor Instytutu Budowy Sprzętu Mechanicznego w latach 1978-1981. Specjalista w dziedzinie technologii uzbrojenia, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN w latach 1972-1976. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Włochach przy ul. Ryżowej.

JANKOWSKI JANUSZ (1928-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki PW. Prodziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1982-1987. Zastępca Dyrektora Instytutu Metrologii i Systemów Pomiarowych w latach 1996-1999. Specjalista w zakresie budowy przetworników i przyrządów pomiarowych, inżynierii biomedycznej, metrologii przemysłowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (Wólka Węglowa) O I 16 – VI – 70.

KAJDAS CZESŁAW (1932-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku. Wieloletni Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej. Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego w Płocku w latach 1970-1975. Główny Doradca Techniczny Światowego Projektu ONZ-UNIDO w latach 1990-1992. Specjalista w zakresie tribologii i tribochemii. Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Tribologia” w latach 1982-1986,  w latach 1986-1988 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Organizacji i Rozwoju.  Przewodniczący Polskiego Komitetu Tribologii przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie w latach 1982-1987. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Zabytkowym w Płocku przy Al. Kobylińskiego.

PYSIAK JANUSZ JERZY (1933-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku. Prodziekan Wydziału  w latach 1984-1990.  Dyrektor Instytutu Chemii w latach 1976-1984, 1994-1997. Wieloletni Kierownik Zakładu Podstaw Chemii. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego. Organizator i wieloletni Przewodniczący Oddziału Płockiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony  dla Województwa Warszawskiego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Płockiego, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym B20-VII-13.

RAWSKI FELIKS (1934-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Wieloletni pracownik Instytutu Pojazdów Wydziału SiMR. Autor publikacji i patentów z zakresu silników spalinowych. Współtwórca Olimpiady Techniki Samochodowej i wieloletni przewodniczący jej Komitetu Głównego. Współorganizator licznych olimpiad technicznych. Rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Wieloletni Prezes Klubu Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Odznaczony Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego.

ŚLEDZIŃSKA IRMA (1941-2017)

Dr hab. Wydziału Fizyki PW.  Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Fizyki PW. Prodziekan ds. Ogólnych w latach 1999-2005. Specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Warszawie-Zerzniu przy ul. Cylichowskiej.

WRONKA BOGUSŁAW (1948-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Kierownik Pracowni Spawalnictwa. Od 1998 roku członek Brytyjskiego Instytutu Badań Nieniszczących.
Pochowany na Cmentarzu Zabytkowym w Płocku przy Al. Kobylińskiego.

MILLER ZYGMUNT (1925-2017)
 
Dyrektor Administracyjny Politechniki Warszawskiej w latach 1983-1987. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 252-VI-20/21.

Opracowano na podstawie zestawienia przygotowanego przez Elżbietę Borysowicz z Muzeum Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW