Wystawa abstrakcyjnych mikrofotografii

Zdjęcie przedstawia wystawę abstrakcyjnych mikrofotografii

Mikrofotografie ciekłokrystalicznych form wykonane autorską techniką przez dr. inż. Marka Sutkowskiego można oglądać w foyer biblioteki WEiTI PW.

Materiały ciekłokrystaliczne powszechnie znane są jako składnik ekranów i wyświetlaczy różnych urządzeń codziennego użytku, m.in. smartfonów, telewizorów czy paneli informacyjnych. Molekuły ciekłych kryształów występują w nich w stanie wysokiego uporządkowania, tworząc jednorodne obszary. Burząc ich skłonność do uporządkowania i wykorzystując odpowiednie zjawiska fizyczne można wygenerować symboliczne struktury o niezwykłym wyglądzie.

Zdjęcie przedstawia pracę Kneeling at the rocky Stones

„Kneeling at the rocky Stones”, dr inż. Marek Sutkowski

Prace nad zastosowaniami ciekłych kryształów w układach holograficznych i wytwarzających się w nich struktur przyniosły autorowi skojarzenia z wybranymi trendami malarstwa i grafiki m.in. ekspresjonizmem, czy surrealizmem. Wykorzystanie odpowiednich manipulacji oświetleniem, autorskiej techniki łączenia warstw i krawędzi oraz cyfrowego malowania światłem pozwoliło na przygotowanie wyjątkowych mikrofotografii, z których cześć jest prezentowana w foyer biblioteki WEiTI PW.

Zdjęcie przedstawia pracę Spring

„Spring!”, dr inż. Marek Sutkowski

Dr inż. Marek Sutkowskiw Politechnice Warszawskiej zajmuje się tematyką rejestracji obrazu oraz zastosowaniem technik fotograficznych i metod specjalistycznej obróbki oraz przetwarzania obrazów w aplikacjach technicznych i multimedialnych. Inne obszary zainteresowań badawczych naukowca to m.in. budowa układów rejestracji obrazu w zakresie widzialnym i niewidzialnym (UV i IR), konstrukcja i wykorzystanie optycznych układów pomiaru postawy człowieka, wykorzystanie technik Structure from Motion w obrazowaniu trójwymiarowym i holografii, wykorzystanie metod Super Resolution i Focus Stacking w stanowiskach rejestracji obrazów, holografia optyczna i cyfrowa. Wśród fotograficznych pasji badacza znajdują się zarówno techniki nowoczesne, jak i klasyczne tj. fotografia srebrowa. Prace dr. inż. Marka Sutkowskiego były dotychczas wielokrotnie nagradzane w konkursach ogólnopolskich, w tym dwukrotnie Medale Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF oraz czterokrotnie Grand Prix.

Wystawa będzie dostępna do 15 czerwca br.