Zabytkowy karabin znów w kraju

fot.: JoncaA/CC/Wikimedia

Zabytkowy karabin samopowtarzalny wz. 38M konstrukcji inż. Józefa Maroszka, absolwenta Politechniki Warszawskiej wrócił do Polski. 

O cenny eksponat, będący owocem polskiej myśli inżynieryjnej okresu 20-lecia międzywojennego, wzbogaciło się Muzeum Powstania Warszawskiego. Karabin został sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych, gdzie był w posiadaniu kolekcjonera Christophera Gąsiora.

Inż. Józef Maroszek, absolwent Wydziału Mechanicznego PW podjął prace nad karabinem samowystarczalnym wz. 38M w 1934 r. Broń została przyjęta na uzbrojenie polskiego wojska cztery lata później i rozpoczęto jej produkcję. Do wybuchu II wojny światowej wyprodukowano zaledwie 55 sztuk karabinu.

Wz. 38M był pierwszym samopowtarzalnym karabinem polskiej konstrukcji. Egzemplarz, który trafił do Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym z pięciu znanych dziś egzemplarzy tej broni i jednocześnie jednym z najlepiej zachowanych. Pozostałe karabiny znajdują się w USA (2 egz.), Niemczech (1 egz.) i Polsce (drugi egzemplarz znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego).

Źródła:
Zabytkowy karabin samopowtarzalny "Maroszek" wrócił do Polski, http://www.1944.pl/o_muzeum/news/zabytkowy_karabin_samopowtarzalny_maroszek_wrocil_do_polski
MSZ: zabytkowy karabin samopowtarzalny wz. 38M wrócił do Polski (komunikat), http://finanse.wp.pl/kat,1033743,title,MSZ-zabytkowy-karabin-samopowtarzalny-wz-38M-wrocil-do-Polski-komunikat,wid,16526371,wiadomosc.html