Kto? Co? Po co? Świadczenia socjalne

Zdjęcie przedstawia świnkę skarbonkę

Wnioski przyjmowane są w Dziale Socjalnym PW przy ul. Noakowskiego 18/20/fot. freepik

Pracownicy, emeryci i renciści PW mogą ubiegać się o świadczenia socjalne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymać można pomoc finansową, dofinansowanie wypoczynku czy zajęć sportowych. Podpowiadamy do kogo zwrócić się z określonymi wnioskami i pytaniami.

Świadczenia socjalne w Politechnice Warszawskiej są realizowane na podstawie Regulaminu ZFŚS w PW (Zarządzenie nr 89/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej) i obejmują:

  • pomoc finansową dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
  • pomoc finansową dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
  • pomoc rzeczową wykupioną przez PW,
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalnych,
  • dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej (w Sarbinowie, Grybowie, Ubliku i Wildze),
  • dofinansowanie opieki nad dziećmi,
  • pożyczki na remont, adaptację dla potrzeb osób niepełnosprawnych, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz zakup i budowę domu jednorodzinnego.

Sprawami związanymi z ich obsługą zajmuje się Dział Socjalny PW. Do kogo należy się zwrócić z konkretnymi pytaniami dotyczącymi dofinansowania? Podpowiadamy:

Wypoczynek pracowników i ich rodzin - Danuta Dumała i Agnieszka Kaczmarczyk, pokoje nr 111 i 113

Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dla siebie, współmałżonka i dzieci. Wypoczynek może być zorganizowany przez PW, inne instytucje lub we własnym zakresie. Dofinansowanie wynosi: dla pracownika od 1500 do 3300 zł, współmałżonka 20 proc. kwoty przysługującej pracownikowi, dla dziecka od 900 zł do 1920 zł w przypadku wypoczynku we własnym zakresie. Gdy jest to wypoczynek zorganizowany przez uprawniony podmiot kwota wynosi od 1020 zł do 2100 zł, a w przypadku drugiego w roku wyjazdu zorganizowanego od 510 zł do 1050 zł.

Gdy korzystamy z wypoczynku w ośrodkach wypoczynkowych PW dofinansowanie zwiększa się o 35 proc. (pobyt co najmniej 14 dób hotelowych) lub o 25 proc. (pobyt od 6 do 13 dób hotelowych), a w przypadku wypoczynku zorganizowanego przez inne instytucje dofinansowanie w roku 2022 wzrasta o 10 proc., przy czym w żadnym z tych przypadków dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty faktycznie poniesionych kosztów, uwidocznionych na imiennej fakturze.

Można uzyskać dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych, indywidualnych lub zorganizowanych, do ośrodków wypoczynkowych PW. Maksymalny czas pobytu na wycieczce wynosi pięć dób hotelowych. Dofinansowanie w zależności od przychodu na osobę w rodzinie to 50 proc. lub 60 proc. kosztu każdej wycieczki. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200 zł.

Opieka nad dziećmi - Agnieszka Kaczmarczyk, pokój 111

Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego to od 120 zł do 280 zł miesięcznie, a dla osób samotnych z dzieckiem od 160 zł do 320 zł miesięcznie.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne pracowników i ich rodzin - Marta Bilicka i Monika Sosna, pokój nr 109

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób uprawnionych wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50 lub 60 proc. poniesionych kosztów. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200 zł.

Imprezy kulturalne pracowników i ich rodzin - Marta Bilicka i Monika Sosna, pokój nr 109

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie biletów na imprezy kulturalne wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50 proc. lub 60 proc. poniesionych kosztów. Osoba uprawniona może otrzymać jednorazowo dofinansowanie do jednego biletu na imprezę kulturalną. Dofinansowanie obejmuje również zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200 zł.

Pożyczki z funduszu mieszkaniowego ZFŚS w PW - Marta Bilicka i Monika Sosna, pokój 109

W roku 2022 maksymalna wysokość pożyczki za budowę, zakup lub remont kapitalny/adaptację wynosi 60 tys. zł z okresem spłaty do 5 lat. Maksymalna wysokość pożyczki na drobne remonty wynosi 27 tys. zł z sugerowanym okresem spłaty są 3 lata (maksymalnie do 5 lat). Oprocentowanie jest zgodnie z decyzją nr 335/2021 Rektora PW. Przy korzystaniu z pożyczki na cele mieszkaniowe wymagane jest poręczenie. Dla pożyczek na cele budowlane, zakupu lub remontu kapitalnego wskazani są czterej poręczyciele - pracownicy PW, zatrudnieni na czas nieokreślony. Dla pożyczek na drobne remonty mieszkania lub domu wystarczy dwóch poręczycieli - pracowników PW, zatrudnionych na czas nieokreślony. W przypadku ubiegania się o dwie pożyczki jednocześnie zalecamy sześciu różnych poręczycieli.

Wszystkie świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów PW - Jacek Trojanowski, pok. 115

Wnioski na rok 2022 przyjmowane są do 2 grudnia br., jednak ze względów organizacyjnych prosimy o ich wcześniejsze dostarczenie.

Gdzie znajdę wniosek?

Wnioski są dostępne na stronach pw.edu.pl oraz biuletyn.pw.edu.pl

Gdzie go złożyć?

W Dziale Socjalnym przy ul. Noakowskiego 18/20 w godzinach od 8.30 do 15.00 lub w sekretariacie działu (Dorota Olbromska, pokój 117) w godzinach 8.00 - 16.00.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Socjalnym PW.

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.