15 młodych naukowców z PW ze stypendiami Ministra Edukacji i Nauki

15 wybitnych młodych naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Pod względem liczby przyznanych stypendiów Politechnika Warszawska znalazła się na drugim miejscu, za Politechniką Wrocławską.

Stypendyści z Politechniki Warszawskiej (według dyscyplin naukowych):

inżynieria chemiczna

 • dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur z Wydziału Chemicznego;
 • dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr Artur Małolepszy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej;

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • dr inż. Łukasz Kapusta z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;
 • dr inż. Wojciech Rudy z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;
 • dr inż. Arkadiusz Szczęśniak z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;

inżynieria materiałowa

 • dr inż. Mirosław Kruszewski z Uczelnianego Centrum Badawczego „Materiały funkcjonalne”;
 • dr inż. Justyna Zygmuntowicz z Wydziału Inżynierii Materiałowej;
 • mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła z Wydziału Inżynierii Materiałowej;

nauki chemiczne

 • dr inż. Magdalena Matczuk z Wydziału Chemicznego;
 • dr inż. Nina Wezynfeld z Wydziału Chemicznego;

inżynieria biomedyczna

 • dr inż. Marcel Młyńczak z Wydziału Mechatroniki;
 • dr inż. Piotr Zdańkowski z Wydziału Mechatroniki;

informatyka techniczna i telekomunikacja

 • dr hab. inż. Tomasz Trzciński z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło prawie 1900 wniosków. Minister przyznał 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów. Przeznaczono na ten cel 42 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW