50-lecie polskiej sekcji IEEE

Zdjęcie przedstawia prof. Mariusza Malinowskiego przemawiającego podczas 50-lecia IEEE

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki PW. otrzymał Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego  

Pamiątkowe medale dla zasłużonych członków oraz instytucji stowarzyszonych i sponsorów wręczono 9 grudnia 2022 r. podczas 50-lecia polskiej sekcji IEEE. Za ofiarną pracę nagrody przyznano naukowcom z Politechniki Warszawskiej.

Profesor Marian Piotr Kaźmierkowski z Wydziału Elektrycznego PW otrzymał IEEE PS Service Award 2022. IEEE PS Service Award 2021 przyznano śp. profesorowi Ryszardowi Jachowiczowi z Wydziału WEiTI PW. Podczas obchodów Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego odznaczono prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Prorektora ds. Nauki PW.

Nagrody przyznawane są za nadzwyczajny wkładu pracy i aktywność na rzecz stowarzyszenia członom Polskiej Sekcji IEEE z co najmniej 10. letnim stażem.

Nagradzana aktywność i wkład pracy może dotyczyć nadzwyczajnej działalności lub popularyzacji IEEE w krajowym środowisku zawodowym i studenckim, rozwoju członkostwa w IEEE, rozwoju części składowych PS IEEE (Chapter’ów, Student Branche’es) lub innej działalności na rzecz Zarządu, czy PS IEEE.

Nagroda Polskiej Sekcji IEEE „Service Award” jest przyznawana jedna i co najwyżej jeden raz w roku kalendarzowym.

Zdjęcie przedstawia przemawiającego profesora Józefa Modelskiego

IEEE PS Service Award 2021

Śp. prof. Ryszard Jachowicz był profesorem Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, prodziekanem ds. Ogólnych WEiTI (w latach 1984-1987), kierownikiem Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych (w latach 1997-2015), przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE (w latach 1997-2002 oraz 2014-2015), członkiem wielu międzynarodowych komitetów naukowych. Został zapamiętany jako wspaniały dydaktyk, autor wielu książek z obszaru metrologii, mikrosystemów oraz czujników.

Był odznaczony The IEEE Third Millennium Medal, Złotą Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego (SEP), Medalem im. prof. Pawła Jana Nowackiego (SEP), Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego (SEP), Złotym Krzyżem Zasługi RP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pełnił funkcję Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej. Uzyskał również nagrody I -go i II- go stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej, nagrodę za najlepszy referat w Hong Kong (2008 r.) oraz 6 wyróżnień za działalność w Institute Of Electrical and Electronics Engineers IEEE.

IEEE PS Service Award 2022

Prof. Marian Piotr Kaźmierkowski to polski elektrotechnik, profesor, nauczyciel akademicki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie energoelektroniki, członek (Fellow) IEEE, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2011–2014 Dziekan Wydziału Nauk Technicznych PAN. W latach 1980-1982 był stypendystą Fundacji Humboldta w RWTH Aachen. Jako profesor wizytujący pracował między innymi na University of Minnesota, Uniwersytecie w Padwie, w Aalborgu oraz w Tuluzie.

Wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), od 2008 w najwyższej randze (Fellow), w latach 2004-2006 redaktor naczelny (editor-in-chief) amerykańskiego czasopisma IEEETransactionson Industrial Electronics oraz wieloletni członek rady programowej tego czasopisma. Jest członkiem rady (council member) europejskiej organizacji Power Electronics and Motion Control (od 1999 przewodniczy tam Award Comittee). Od 1999 jest również członkiem European Power Electronics Association.

W czasie obchodów Polska Sekcja IEEE i jej członkowie uzyskali wyróżnienia od innych organizacji, w tym Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>