Badacz z PW z tytułem Osobowości Roku 2020

W konkursie zorganizowanym przez dziesięć ogólnopolskich organizacji branżowych dr inż. Mariusz Kłos z Wydziału Elektrycznego PW otrzymał wyróżnienie w kategorii „Nauka”.

Celem konkursu „Osobowość Roku 2020” jest promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki oraz teletechniki. Jak podkreślają organizatorzy, dokonania innowatorów powinny być odpowiednio eksponowane, tak aby mogły stanowić inspirację także dla innych.

Wyróżniony przez kapitułę dr inż. Mariusz Kłos jest związany z Instytutem Elektroenergetyki, Zakładem Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze generacji rozproszonej, w szczególności dotyczącą problemów integracji OZE, zasobników energii i innych alternatywnych technologii wytwórczych z systemem elektroenergetycznym. Jest autorem licznych opracowań, analiz, opinii eksperckich oraz publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Bierze czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych i prac problemowych zlecanych przez podmioty krajowego przemysłu, w szczególności krajowego sektora energetycznego.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy dziesięciu podmiotów: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

O przyznaniu nagrody zadecydowała kapituła konkursu, w skład której weszły autorytety z dziedziny elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki, oświetlenia, działalności gospodarczej, nauki, prawa, finansów, polityki gospodarczej oraz publicystyki techniczno-gospodarczej.

Źródło: BPiI PW, osobowoscroku.pl