Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych w PW

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW opracuje katalog promujący zespoły prowadzące prace B+R w Politechnice Warszawskiej. 

Dział Badań i Analiz przygotowałskładający się z 11 pytań opisowych formularz, który posłuży zebraniu danych o zespołach badawczych.

Zebrane dane zostaną wykorzystane przy opracowaniu katalogu realizowanych prac B+R w Politechnice Warszawskiej (I etap prac), a następnie do przygotowania specjalnych baz danych z wyszukiwarkami, które ułatwią kontakt zainteresowanym współpracą z PW (II etap prac).

Dział Badań i Analiz zachęca do wypełnienia formularza, a tym samym do wykorzystania możliwości zaprezentowania swojego zespołu badawczego szerszemu gronu odbiorców. Formularz dostępny jest TUTAJ>> 

Przykładowa strona katalogu

W razie pytań należy kontaktować z koordynatorem projektu - Pawłem Hurasem, e-mail: pawel.huras@pw.edu.pl.

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW