Dr Agata Ferreira z nagrodą British Blockchain Association

Dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW otrzymała pierwszą nagrodę za badania nad podejściami prawnymi i regulacyjnymi do ekonomii tokenowej opartej na technologii blockchain, przyznaną przez British Blockchain Association.

Badania dr Agaty Ferreiry, adiunkt z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS PW, zostały wyróżnione spośród wielodyscyplinarnych badań utalentowanych naukowców i badaczy technologii blockchain z całego świata. Prezentacja badań odbyła się przed panelem naukowym i została poddana ocenie w wielu kategoriach.

Nagrodę wręczył parlamentarzysta Wielkiej Brytanii i przewodniczący brytyjskiej grupy parlamentarnej Blockchain Rt Hon Martin Docherty Hughes.

Artykuł podsumowujący badania ukaże się w „The Journal of The British Blockchain Association”, pierwszym na świecie recenzowanym akademickim czasopiśmie naukowym poświęconym technologii blockchain.

Źródło: Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW