Dr inż. Kamil Sitarski z Wydziału Zarządzania PW nowym Dyrektorem NASK

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski powołał 26 lutego 2020 r. dr. inż. Kamila Sitarskiego z Wydziału Zarządzania PW na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

- NASK jest instytucją, która realizuje strategiczne projekty w cyfryzacji Polski i kluczowe zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Życzę Panu Dyrektorowi wielu sukcesów w wypełnianiu misji NASK. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie naukowe i menedżerskie Pana Dyrektora przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Instytutu - powiedział podczas wręczania nominacji Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

- Nominację na stanowisko dyrektora NASK, który pełni wiele istotnych zadań publicznych, przyjmuję z ogromną satysfakcją i jednocześnie przekonaniem, że będziemy wspólnie intensywnie pracować na dalszy rozwój organizacji - powiedział nowy Dyrektor NASK dr inż. Kamil Sitarski.

Dr inż. Kamil Sitarski jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu - specjalizacja: zarządzanie wiedzą. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, specjalności „Systemy informatyczne i zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Dr inż. Kamil Sitarski aktywnie działa na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą (rozprawa doktorska poświęcona modelowi referencyjnemu informatycznego systemu zarządzania wiedzą). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (obecnie zasiada w Zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI) oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Źródło i zdjęcie: NASK