Dr inż. Tomasz Brynk laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „naukowiec przyszłości”. Wyróżnienie otrzymał za realizację projektu „Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem korelacji obrazów 3D”.

Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostały wręczone na uroczystej gali, która odbyła się 28 listopada 2019 r. podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Nagrody są przyznawane od 2016 r. organizacjom i osobom, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Inicjatorem i organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Źródło: Wydział Inżynierii Materiałowej PW