Drony zbiorą dane o terenach zalesionych

Pomagają walczyć z koronawirusem, monitorować poziom smogu czy oceniać stan techniczny mostów, dróg i budynków. Dzięki wspólnemu projektowi zespołu badawczego UAV GeoLAB z Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz firmy Dragonfly Vision bezzałogowe statki latające, czyli drony, ułatwią zebranie danych o terenach zalesionych.

Projekt „Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV” (ang. unmanned aerial vehicle) dotyczy nowej usługi w zakresie badań nad możliwością wykorzystania w analizie terenów zadrzewionych ultralekkich skanerów laserowych oraz kamer multi- i hiperspektralnych. Skanery dostarczają informacji o geometrii drzewostanów z uwzględnieniem penetracji przez roślinność aż do poziomu gruntu, a kamery, szczególnie hiperspektralne, rejestrują obrazy fali elektromagnetycznej odbitej w dużo szerszym spektrum niż światło widzialne (typowe zdjęcia z powietrza): od ultrafioletu po średnią podczerwień.

 - W ciągu całego projektu wykonanych zostanie kilkanaście nalotów nad tymi samymi obszarami testowymi na obszarze Nadleśnictwa Żednia oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego, zarówno w porze ulistnienia drzewostanów, jak i porze bezlistnej - wyjaśnia dr inż. Krzysztof Bakuła z zespołu badawczego UAV GeoLAB, kierownik projektu.

Systematyczne naloty pozwolą na zbadanie powtarzalności uzyskiwanych wyników, a także przeprowadzenie długotrwałej analizy stanu drzewostanu oraz wsparcia teledetekcyjnego w jego inwentaryzacji.

Dane pozyskane z niskiego pułapu dostarczą dużo większą rozdzielczość przestrzenną obrazów i gęstość chmur punktów ze skanowania laserowego. O wiele częstsza będzie także rejestracja, co we współpracy z leśnikami i przyrodnikami z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziału Lasów Państwowych w Białymstoku i Biebrzańskiego Parku Narodowego pomoże stworzyć metodykę pozyskiwania i przetwarzania danych z drona na potrzeby nowej usługi firmy Dragonfly Vision.

Zadanie to nie będzie proste, biorąc pod uwagę powierzchnię i trudny dostęp do Żedni - jednego z największych nadleśnictw w Polsce, jak i Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego w kraju.

- Trudno dostępne obszary będą inwentaryzowane podczas nalotów zarówno w zasięgu wzroku (VLOS), jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), a brak możliwości rejestracji osnowy widocznej z powietrza zastępowany będzie obserwacjami kinematycznymi GPS w czasie rzeczywistym - wyjaśnia mgr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek, instruktor i pilot platform UAV.

Dzięki pozyskanym informacjom możliwe będzie przeprowadzenie automatycznej segmentacji drzew, klasyfikacji gatunków oraz analiz stanu drzewostanu.

 - Głównym celem badań jest opracowanie metodyki pozyskiwania i przetwarzania danych z bezzałogowych statków latających na terenach zalesionych. Takim rozwiązaniem mogą być zainteresowane nadleśnictwa, parki narodowe czy jednostki administracji chcące przeprowadzić inwentaryzację zieleni miejskiej parków - mówi Wojciech Ostrowski, główny fotogrametra w projekcie.

W ramach projektu powstanie również usługa software as a service (SaaS), pozwalająca na automatyczne przetwarzanie danych i udostępnianie użytkownikom końcowym wyników w interaktywnej formie, z wykorzystaniem tworzonego na Wydziale Geodezji i Kartografii Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych CENAGIS.

Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt potrwa do 2023 r.

Źródło i grafika: UAV GeoLAB, Wydział Geodezji i Kartografii PW