Nagroda 3W dla Politechniki Warszawskiej

Zdjęcie przedstawia laureatki odbierające nagrodę

Zuzanna Bojarska (czwarta od lewej) i Marta Mazurkiewicz-Pawlicka (piąta od lewej) po odebraniu nagrody w konkursie 3W w kategorii Nauka.

Politechnika Warszawska została złotym laureatem Konkursu 3W – Lider świata 3W w kategorii „Nauka”. Nagrodę przyznano za badania na temat redukcji kosztów produkcji zielonego wodoru prowadzone przez dr inż. Martę Mazurkiewicz-Pawlicką oraz mgr inż. Zuzannę Bojarską na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Prace realizowane były w Zespole Inżynierii Produktu kierowanym przez dr. hab. inż. Łukasza Makowskiego, profesora uczelni. Metoda polega na pozyskiwaniu wodoru z wody podczas procesu elektrokatalizy przy użyciu disiarczku molibdenu i nanomateriałów węglowych. Jej atutem jest większa powszechność produkcji przy zmniejszeniu jej kosztów.

- Nasze badania skupiają się na wykorzystaniu reaktorów zderzeniowych do produkcji katalizatorów opartych na disiarczku molibdenu i nanomateriałów węglowych. Użycie reaktorów zderzeniowych do produkcji hybrydowych nanostruktur jest obiecującą perspektywą dla przemysłu. Reaktory te pozwalają na wytworzenie mniejszych cząstek niż w powszechnie stosowanych reaktorach zbiornikowych, ale także umożliwiają prowadzenie procesu w sposób ciągły i powtarzalny. Disiarczek molibdenu wykazuje obiecujące właściwości przy produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody, a jego połączenie z nanomateriałami węglowymi (takimi jak nanorurki węglowe, tlenek grafenu) pozwala na zwiększenie aktywności wytworzonych katalizatorów. Materiały takie cechują się dobrymi właściwościami elektrokatalitycznymi przy jednocześnie dużo niższej cenie od powszechnie stosowanej w tym celu platyny - wyjaśniają dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka oraz mgr inż. Zuzanna Bojarska z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Nagrodę wręczono 7 grudnia 2022 r. podczas gali II Kongresu 3W zorganizowanego w Warszawie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działań dotyczących Idei 3W: Woda Wodór Węgiel. Srebrnym laureatem konkursu w kategorii Nauka została Politechnika Poznańska a brązowym Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 

Jednocześnie inżynier Jakub Zabrzycki z WIChiP zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę inżynierską dotyczącą tematyki 3W pt. „Wytwarzanie katalizatorów na bazie MoS2 i nanomateriałów węglowych do reakcji wydzielania wodoru”. Została ona wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Mazurkiewicz-Pawlickiej i opieką mgr inż. Zuzanny Bojarskiej.

Zdjęcie przedstawia badaczki odbierające nagrodę

Zuzanna Bojarska (czwarta od lewej) i Marta Mazurkiewicz-Pawlicka (piąta od lewej) tuż po odebraniu nagrody w konkursie 3W w kategorii Nauka.

3W oznacza kluczowe dla naszej przyszłości zasoby: wodę, wodór i węgiel. Inicjatywa ma wpływ na transformację gospodarki w stronię zeroemisyjności. Proponowane w jej ramach rozwiązania polegają na zastąpieniu emisyjnych źródeł energii zeroemisyjnym wodorem – oczywiście jeśli będzie to zielony wodór. Przykładowe prace, które są obecnie prowadzone na świecie obejmują wykorzystanie materiałów węglowych do wychwytywania i składowania CO2 generowanego w procesach technologicznych. Doświadczenie pokazuje, że sposoby ograniczenia emisji CO2 mogą być zaskakujące. Jednym z nich jest technologia betonu grafenowego, którego potrzeba o 30 proc. mniej niż klasycznego betonu. Dzięki temu przy jego produkcji znacząco ograniczana jest emisja CO2.

Zdjęcie nagrody otrzymanej przez badaczki

Nagroda zdobyta przez dr inż. Martę Mazurkiewicz-Pawlicką oraz mgr inż. Zuzannę Bojarską.

3W to inicjatywa zapoczątkowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspierająca zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Program jest długofalowy. Sama idea ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową. By tak się stało konieczna jest efektywna współpraca pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami i sektorem publicznym. Wizją przyszłości w ramach 3W jest społeczeństwo odpowiedzialnie zarządzające dostępnymi zasobami, utrzymujące i podnoszące jakość życia przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości energii.

Więcej informacji o nagrodzie i idei 3W:

pw.edu.pl/Aktualnosci/Nasz-student-laureatem-Konkursu-3W
www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Wydzial/Aktualnosci/Politechnika-Warszawska-badaczki-i-student-WIChiP-laureatami-konkursow-3W
www.facebook.com/idea3W/photos/a.103969952088208/206359998515869
twitter.com/Idea_3w/status/1600580822364471345
idea3w.org/ICI_3W
kongres3w.pl