Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla naukowca z Wydziału Chemicznego PW

Dr inż. Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego PW został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2020 w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. Przedmiotem badań były magnetyczne nanokapsułki węglowe o rdzeniu żelazowym.

Nagrodę przyznano za opracowanie i opisanie nowej i oryginalnej metody funkcjonalizacji magnetycznych nanokapsułek węglowych o rdzeniu magnetycznym (metoda mechanochemiczna) oraz zastosowanie ich w kilku obszarach badawczych takich jak medycyna, rozpoznanie elektrochemiczne oraz kataliza heteroenna. 

Wyróżniona praca to „Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych - synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej” przygotowana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Popławskiej. Naukowiec uzyskał oryginalne wyniki dotyczące różnorodnej, dedykowanej funkcjonalizacji magnetycznych nanokapsuł węglowych. Przykładem tego jest wieloetapowa, złożona modyfikacja powierzchni nanokapsuły w kierunku wykorzystania jej w medycynie jako kontrolowanego nośnika leków. W warunkach laboratoryjnych wykazano możliwą przydatność tak przygotowanych kapsuł do uwalniania leku przeciwnowotworowego. 

Istotnym ograniczeniem w zastosowaniu nanomateriałów w medycynie jest ich stabilność w zawiesinieOpracowana przeze mnie metoda funkcjonalizacji nanocząstek magnetycznych zapewnia korzystne, dotąd nieosiągalne stabilności zawiesin wodnych magnetycznych nanomateriałów węglowych - zwraca uwagę dr inż. Artur Kasprzak. 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przyznano je w 1994 roku. 

Pełną listę laureatów zobaczyć można TUTAJ>>

Żródło: www.gov.pl