Naukowcy z PW będą poprawiać właściwości antybakteryjne metali

Okres pandemii uświadomił ogrom wyzwań związanych z ochroną zdrowia. Jednym z nich jest znalezienie materiałów, które mogą pomóc ograniczać przenoszenie chorób zakaźnych. Odpowiedzi na ten problem poszuka zespół dr inż. Agnieszki Krawczyńskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

80 proc. chorób zakaźnych przenoszonych jest poprzez kontakt dotykowy. Tymczasem powszechnie używany w szpitalach sprzęt wykonany ze stopów aluminium i stali austenitycznej tylko na pierwszy rzut oka jest czysty. Prawda jest taka, że jest on miejscem gromadzenia się bakterii i wirusów.

- W literaturze właściwości antybakteryjne przypisuje się głównie składowi chemicznemu metali i ich stopów, a nie ich elementom mikrostruktury - zwraca uwagę dr inż. Agnieszka Krawczyńska. - Natomiast brakuje informacji na temat wpływu koncentracji wakansów, gęstości dyslokacji (liniowy defekt struktury), wielkości ziaren i wydzieleń na właściwości antybakteryjne różnych materiałów obecnych w życiu codziennym.

W ramach projektu prowadzonego na Politechnice mają powstać nowe rozwiązania.

- Chcemy zoptymalizować mikrostruktury materiałów metalicznych tak, aby zapewnić najlepsze właściwości antybakteryjne - wyjaśnia dr Krawczyńska, która pokieruje pracami zespołu.

Do realizacji projektu zostanie utworzony nowy, interdyscyplinarny zespół badawczy wspierany przez naukowców z renomowanych zagranicznych jednostek badawczych jak Uniwersytet Wiedeński i Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

- W szerszej perspektywie nasze wyniki mają doprowadzić do wyprodukowania materiałów codziennego użytku o wyjątkowych właściwościach antybakteryjnych - mówi dr Krawczyńska.

Dzięki temu będzie można skuteczniej powstrzymać rozprzestrzenianie się bakterii oraz przenoszenie i rozwój chorób.

Projekt „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych” otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 11.