Naukowiec z PW w Królewskim Towarzystwie Chemicznym

Zdjęcie dr. inż. Pawła Borowieckiego

Dr inż. Paweł Borowiecki

Do elitarnej organizacji zrzeszającej chemików z całego świata został zaproszony dr inż. Paweł Borowiecki z Wydziału Chemicznego.

Wyróżnienie to zasługa wysokiego poziomu naukowego artykułów opublikowanych w tym roku przez naszego naukowca w prestiżowych czasopismach wydawanych przez Królewskie Towarzystwo Chemiczne (Royal Society of Chemistry).

Dr inż. Paweł Borowiecki jest pierwszym autorem publikacji „Chemoenzymatic deracemization of lisofylline catalyzed by a (laccase/TEMPO)-alcohol dehydrogenase system” (w czasopiśmie „Catalysis Science & Technology”) oraz „Development of a novel chemoenzymatic route to enantiomerically enriched β-adrenolytic agents. A case study toward propranolol, alprenolol, pindolol, carazolol, moprolol, and metoprolol” (w czasopiśmie „RSC Advances”).

Naukowiec pracuje jako adiunkt na Wydziale Chemicznym, a dokładnie - w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Dr Borowiecki od dwóch lat kieruje zespołem naukowym w ramach Laboratorium Biokatalizy i Biotransformacji, które pomimo młodego stażu naukowego ma na swoim koncie wiele sukcesów w zakresie biokatalizy oraz chemii medycznej.

- Badania prowadzone przez moją grupę propagują stosowanie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku biotechnologicznych procedur syntezy, wykorzystujących enzymy w roli katalizatorów kluczowych transformacji chemicznych, co doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy światowej gospodarki - zaznacza dr Borowiecki.

Wyniki badań prac zespołu stanowią potencjalne wsparcie dla rozwoju rodzimego przemysłu farmaceutycznego, będąc przydatnym źródłem wiedzy dla opracowań leków generycznych i nowych substancji czynnych farmakologicznie.

W najbliższej przyszłości dr Borowiecki planuje realizację wielu ambitnych naukowo projektów badawczych, w tym m. in. opracowanie wydajnych oraz wysoce selektywnych procesów chemoenzymatycznych opartych o fuzję biokatalizy oraz fotokatalizy z zastosowaniem światła widzialnego.

Królewskie Towarzystwo Chemiczne to organizacja powstała w 1980 r., zrzeszająca chemików z całego świata, wydająca czasopisma i książki, organizująca wydarzenia i dbająca o rozwój nauk chemicznych. Członkostwo w niej to ważne wyróżnieniem dla każdego badacza.