Pierwsza ogólnodostępna kolekcja drożdży w PW

W Politechnice Warszawskiej otwarto pierwszą ogólnodostępną kolekcję drożdży. Zgromadzono w niej ponad 230 szczepów, z których większość wykazuje szeroki potencjał biotechnologiczny.

W Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW od kilku lat opracowywane są bioprocesy, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwarzać surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, oleje) oraz substancje o różnych aktywnościach biologicznych (przeciwdrobnoustrojowych, przeciwnowotworowych, antyoksydacyjnych). W efekcie tych prac w Katedrze gromadzone są szczepy wykazujące potencjał biotechnologiczny.

Dr hab. Jolanta Mierzejewska i dr inż. Karolina Chreptowicz przy wsparciu studentów biotechnologii stworzyły pierwszą ogólnodostępną kolekcję drożdży w Politechnice Warszawskiej o nazwie „WUT Yeast Collection”. Powstała ona w ramach projektu „Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerów”, który otrzymał dofinasowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 11. W kolekcji zgromadzono ponad 230 szczepów, z których większość wykazuje szeroki potencjał biotechnologiczny.

Zdjęcie komórek Rhodotorula mucilaginosa WUT10

- Celem projektu była izolacja i charakterystyka drożdży ze środowiska naturalnego, głównie materiału roślinnego oraz spontanicznie fermentowanej żywności. Następnie badania były głównie skoncentrowane na poszukiwaniu wśród wyizolowanych drożdży szczepów produkujących wybrane substancje. Równocześnie wyselekcjonowane szczepy zostały przetestowane na zdolność do metabolizowania tanich pożywek bazujących na organicznych odpadach przemysłowych - mówi dr hab. Jolanta Mierzejewska z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW.

Drożdże produkujące barwniki

Dotychczas zasoby kolekcji były wykorzystywane w opracowywaniu wielu procesów biotechnologicznych w ramach prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Chemicznym i na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (produkcja barwników, aromatów, polisacharydów, biopaliw), projektów naukowych KNB Herbion (produkcja biosurfaktantów) i EUROCAROTEN CA15136. Obecnie część szczepów jest bardziej szczegółowo charakteryzowana w ramach kierowanego przez dr inż. Karolinę Chreptowicz projektu „Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnego”, który otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 3. 

Na początku 2020 r. została uruchomiona strona internetowa poświęcona kolekcji drożdży, aby zwiększyć dostępność jej zasobów: wutyeastcollection.pw.edu.pl. Oprócz podstawowych danych, takich jak rodzaj i gatunek szczepu oraz skąd dany szczep został wyizolowany, dołączona jest szczegółowa charakterystyka metaboliczna.

Źródło i zdjęcia: Wydział Chemiczny PW