Platforma do treningu kognitywnego

Naukowcy z Wydziału Elektrycznego PW pracują nad innowacyjną platformą do treningu kognitywnego wykorzystującą technologię VR i rozszerzoną rzeczywistość dla wirtualnego laboratorium urządzeń elektroenergetycznych.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do treningu kognitywnego z wykorzystaniem technologii wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) dla wirtualnego laboratorium urządzeń elektroenergetycznych to zadanie, które postawił przed sobą zespół naukowców z Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Innowacyjne narzędzia szkoleniowe

Projekt powstanie na bazie metodologii design thinking. Zakłada opracowanie innowacyjnej aplikacji wykorzystującej technologię VR dedykowaną nauce budowy i działania m.in. rozdzielnic średniego napięcia. Jednocześnie zaplanowano przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne. Umożliwi ona wprowadzenie zmian w  nauczaniu budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz prowadzeniu zajęć laboratoryjnych. W przyszłości będzie mogła być użytkowana w pracy przez kierowników budowy i inspektorów upraszczając proces inspekcji i raportowania. Opracowane modele cyfrowe urządzeń znajdą zastosowanie np. w symulacjach komputerowych, gdzie badane są zachowania poszczególnych elementów modelu na określone wymuszenia fizyczne tj. wysokie prądy czy napięcia. Rozwiązanie uprości proces inspekcji i raportowania, co jest atutem w procesie „cyfryzacji budownictwa”. Pozytywnie wpłynie to na stan techniczny budynków, wydłużenie czasu ich eksploatacji oraz bezpieczeństwo użytkowników.

- Dla zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw konieczne są działania w zakresie podniesienia jakości edukacji w celu zapewnienia odpowiednich kadr. Wirtualne narzędzia 3D stanowią znaczące wsparcie dla nauki oraz procesu dydaktycznego - wyjaśnia dr inż. Tadeusz Daszczyński z Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Zastosowanie technik VR pozwoli osobie szkolonej na realistyczną interakcję z symulowanym środowiskiem. Możliwe będzie przygotowanie w kontrolowanych warunkach wielu różnorodnych scenariuszy, a także opracowanie zaawansowanych aplikacji szkoleniowych. Przyśpieszy to sam proces szkolenia i ograniczy jego koszty. Wszystko bez narażenia szkolonych osób na jakiekolwiek ryzyko.

Nowe możliwości dzięki wirtualnej rzeczywistości

Dostępne dziś technologie, w tym technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) pozwalają budować modele symulacyjne łączące cechy modeli materialnych oraz modeli matematycznych. VR pozwala użytkownikom eksplorować i manipulować komputerowymi, trójwymiarowymi, interaktywnymi środowiskami w czasie rzeczywistym. Zastosowanie tej techniki pozwala osobie szkolonej na realistyczną interakcję z symulowanym środowiskiem.

AR to technologia umożliwiająca interaktywne połączenie obrazu świata rzeczywistego z elementami generowanymi komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje obraz z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie rzeczywistym, grafika 3D. Pozwala łączyć komputerowo przygotowany świat ze światem rzeczywistym tworząc zsyntezowane środowisko. W odróżnieniu od VR, AR umożliwia nakładanie opracowanych komputerowo informacji na rzeczywiste obiekty oraz pracę na wirtualnych obiektach w rzeczywistym otoczeniu.

Pracę badawczo-rozwojową nad projektem „Opracowanie i wdrożenie platformy do treningu kognitywnego z wykorzystaniem technologii VR i AR” prowadzić będzie m.in. zespół naukowców z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej:  dr inż. Tadeusz Daszczyński, dr inż. Karol Kurek, dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni, mgr Agata Mikulska-Sienkiewicz. Dr inż. Tadeusz Daszczyński uzyskał finansowanie inicjatywy w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

Źródło i zdjęcia: Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej, Instytut Elektroenergetyki PW