Prof. Krzysztof Perlicki Osobowością Roku 2021

W konkursie prowadzonym przez ogólnopolskie organizacje branżowe prof. Krzysztof Perlicki, Prodziekan ds. Ogólnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, został nagrodzony w kategorii „Nauka”.

W konkursie wyróżniani są twórcy innowacyjnych rozwiązań techniczno-gospodarczych. Promowany jest również dorobek twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.

Prof. Krzysztof Perlicki jest związany z Instytutem Telekomunikacji Wydziału EiTI. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w kadencji 2016-2020. Od września 2020 r. sprawuje funkcję Prodziekana ds. Ogólnych. Jest członkiem Rady Wydziału EiTI oraz członkiem Prezydium Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji.

W latach 2015-2019 prof. Perlicki był ekspertem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, aktualnie pełni funkcję sekretarza tego komitetu. Działał także jako Ekspert R&D w zakresie systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Jego działalność zawodowa jest związana z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz techniką światłowodową, a prace badawcze oraz działalność dydaktyczna koncentrują się na projektowaniu, budowie i eksploatacji szerokopasmowych sieci światłowodowych, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań sieci dostępowych i transportowych.

Organizatorami konkursu są: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI.

Więcej informacji o konkursie i wynikach dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: osobowoscroku.pl