Prof. Mieczysław Morawski z Wydziału Zarządzania w Radzie Ochrony Pracy

Marszałek Sejmu powołała Radę Ochrony Pracy XI kadencji. Jednym z jej członków został prof. dr hab. Mieczysław Morawski z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość wręczenie aktów powołania nowym członkom Rady Ochrony Pracy odbyła się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Sejmu. Rada jest organem nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, powoływanym od 1990 r. spośród posłów, senatorów, kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz związki zawodowe, przez organizacje pracodawców, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. W skład Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki. Jej kadencja trwa cztery lata.

Źródło: Wydział Zarządzania PW