Prof. Mirosław Parol w Radzie ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

Prof. Mirosław Parol związany z Wydziałem Elektrycznym PW został członkiem Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się 30 czerwca 2021 r.

Prof. Mirosław Parol od 1985 r. związany jest z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w elektroenergetyce. Jest autorem bądź współautorem wielu publikacji dotyczących sieci i systemów elektroenergetycznych, w szczególności w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. 

Uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez instytucje odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe (Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz w pracach badawczych i ekspertyzach realizowanych dla różnych podmiotów prawnych (przemysłowych i innych).

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, a także Sekcji Polskiej IEEE. W latach 2015-2020 był członkiem sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość Narodowej Rady Rozwoju.

Prezydent Andrzej Duda, powołując Radę ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, wskazał, że zakres, w którym będzie się ona poruszała - od środowiska, poprzez energię, a kończąc na zasobach naturalnych - jest bardzo szeroki, a prace Rady na najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla Rzeczpospolitej.

Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju to zespół ekspercki pełniący funkcję konsultacyjno-doradczą przy Prezydencie RP. Przygotowuje on m.in. opinie, ekspertyzy i analizy sytuacji w kwestiach kluczowych z punktu widzenia ochrony środowiska czy bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Eksperci reprezentują różne środowiska, są zarówno naukowcami, jak i praktykami w swoich dziedzinach.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: prezydent.pl
Zdjęcia: fot. Marek Borawski/KPRP, prezydent.pl