Prof. Tadeusz Kaczorek nagrodzony

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania

XXXIX Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej/ fot. I. Koptoń-Ryniec, Muzeum PW 

15 września 2022 r. podczas XXXIX Zgromadzenia Ogólnego członków Akademii Inżynierskiej w Polsce profesor Tadeusz Kaczorek został nagrodzony Medalem prezydenta Gabriela Narutowicza. To najwyższe wyróżnienie akademii przyznawane osobom indywidualnym.

Prof. dr. hab. inż. Tadeusz Kaczorek jest specjalistą w dziedzinie automatyki i elektroniki, członkiem rzeczywistym PAN, a przede wszystkim zasłużonym pracownikiem Politechniki Warszawskiej. W tym roku na Wydziale Elektrycznym PW świętowano jubileusz 90. urodzin profesora.

W swojej długoletniej karierze był dziekanem Wydziału Elektrycznego, prorektorem ds. nauczania Politechniki Warszawskiej, dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW oraz dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W 1996 roku został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W 2002 roku został w niej zastępcą przewodniczącego, a w latach 2006-2013 pełnił funkcję przewodniczącego komisji.

Profesor Tadeusz Kaczorek został wyróżniony doktoratami Honoris Causa m.in. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Szczecińskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Łódzkiej. Wypromował 70 doktorów. Ponad 30 lat był redaktorem naczelnym Biuletynu Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rad Programowych ponad 10 czasopism zagranicznych i polskich. Medal im. Gabriela Narutowicza otrzymał z rąk prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce - prof. Jerzego Barglika oraz przewodniczącej kapituły - prezes NOT - Ewy Mankiewicz-Cudny.

Zdjęcie przedstawia uroczystość wręczenia medalu prezydenta Gabriela Narutowicza

Medal prezydenta Gabriela Narutowicza jest najważniejszym wyróżnieniem akademii/ fot. I. Koptoń-Ryniec, Muzeum PW

Podczas spotkania głos zabrali m.in. reprezentujący PW Wojciech Urbański, Paweł Śniatała z Politechniki Poznańskiej, Ewa Mankiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT oraz członek Komitetu Wykonawczego AIP. Dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii PW pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Z kolei dr Andrzej Ulmer, Dyrektor Muzeum Politechniki Warszawskiej opowiedział o Pierwszych latach działalności Politechniki Warszawskiej, a swoją prezentację zilustrował zdjęciami ważnych dla uczelni osób tj. Stanisław Staszic.

Więcej o XXXIX Zgromadzeniu Ogólnym członków Akademii Inżynierskiej w Polsce można przeczytać TUTAJ>>