Prof. Tomasz Ciach z PW zasłużony w dziedzinie wynalazczości

Prof. Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawaną przez Prezesa Rady Ministrów.

Odznaczenie nadane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego prof. Tomasz Ciach odebrał z rąk Edyty Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Tomasz Ciach jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych i ponad 30 wniosków patentowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują inżynierię tkankową, zaawansowane pokrycia medyczne oraz systemy podawania leków.

Odznaka „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawana jest m.in. twórcom projektów wynalazczych wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami w zakresie dokonywania projektów wynalazczych, które przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki oraz wpłynęły na poprawę efektywności działalności gospodarczej.

Powiązane materiały:

Prof. Tomasz Ciach na liście „People Transforming Business”
Honorowa Perła Polskiej Gospodarki dla prof. Tomasza Ciacha

Zdjęcie: prof. Tomasz Ciach z Wydziały Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW