Projekt PW z najwyższym finansowaniem w konkursie ALPHORN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Najwyższe finansowanie otrzymał projekt, który będzie realizowany w Politechnice Warszawskiej.

Konkurs ALPHORN jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF). W konkursie skierowano do finansowania 5 spośród 30 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano ponad 5 mln zł.

Najwyższe finansowanie, ponad 1,5 mln zł, otrzymał projekt, który będzie realizowany na Politechnice Warszawskiej - „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli”. Kierownik projektu jest prof. Janusz Hołyst z Wydziału Fizyki PW.

Konkurs ALPHORN został skierowany do polskich zespołów badawczych, które zamierzają realizować wysokiej jakości, nowatorskie badania naukowe we współpracy z partnerami szwajcarskimi. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o procedurę agencji wiodącej, której rolę pełniło SNSF, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez agencję szwajcarską. Wnioski były składane do SNSF w ramach programu „SNSF Project Funding”, w którym projekty złożone przez zespoły polsko-szwajcarskie konkurowały z innymi projektami międzynarodowymi składanymi do tej agencji w oparciu o procedurę agencji wiodącej. W konkursie ALPHORN Narodowe Centrum Nauki finansuje zadania realizowane przez polskie zespoły w ramach wspólnego polsko-szwajcarskiego projektu.

W ramach konkursu ALPHORN naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.   

Więcej informacji o konkursie i jego wynikach dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW