Projekty PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4. Trzy projekty zgłoszone przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzymają dofinansowanie. 

Projekty pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej otrzymały dofinansowanie w konkursie SONATA BIS, skierowanym do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W konkursie dofinansowanie otrzymali:

W rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach złożono w sumie 476 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł. Do finansowania eksperci zakwalifikowali 90 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi ponad 210 mln zł.

Więcej informacji o konkursach i ich wynikach TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW